Pensioenstelsel

Beste mevrouw/meneer,

Voor ons praktische opdracht voor economie willen wij de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel onderzoeken. Zou u daarvoor onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Dat zou ons zeer helpen. Bij voorbaat dank!

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Weet u in grote lijnen hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit?
Vereist antwoord

In het Nederlandse collectieve stelsel van aanvullende pensioenen bouwt een deelnemer ieder jaar een vast percentage van het loon op als toekomstige pensioenaanspraak. Iedereen betaalt dus dezelfde premie ongeacht leeftijd en inkomen. Zo is er solidariteit tussen de groepen deelnemers. Vindt u het rechtvaardig dat iedereen procentueel hetzelfde betaalt?
Vereist antwoord

De grijze druk in Nederland wordt steeds groter. Dit betekent dat een relatief kleinere groep werkenden de premies voor een relatief grotere groep ouderen betaalt. Denkt u dat ons stelsel zo nog lang stand houdt?
Vereist antwoord

Oplossing 1: De werkende groep een hoger percentage aan premie laten betalen. Oplossing 2: Het bedrag aan pensioen van pensioengerechtigden verlagen. Welke oplossing vindt u het beste?
Vereist antwoord

Het adviesbureau Mercer heeft de pensioenindex van meerdere landen over de hele wereld vergeleken en uit onderzoek bleek dat Nederland op de derde plaats staat, na Denemarken en Australië. Vindt u dat wij van deze landen iets kunnen leren?
Vereist antwoord

In Australië is de pensioengerechtigde leeftijd 70 jaar, om het probleem op te lossen van de vergrijzing. In Nederland is dit pas verhoogd tot 67. Vindt u dat wij onze pensioengerechtigde leeftijd ook moeten verhogen?
Vereist antwoord

De AOW kan worden aangepast aan de hand van twee mogelijkheden: welvaartsvast en waardevast. Welvaartsvast houdt in dat het pensioen verhoogd of verlaagd wordt op basis van de algemene bruto loonstijging of -daling. Waardevast houdt in dat het pensioen verhoogd of verlaagd wordt op basis van de algemene prijsstijging of -daling. Welke van deze twee vindt u het beste?
Vereist antwoord

Waar hecht u de meeste waarde aan?
Vereist antwoord

Wij geven u twee uiterste mogelijkheden. Nummer één is een risicovol pensioen, maar met kans op indexatie (wanneer de waarde van het pensioenbedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil). Nummer twee is een pensioen met veel zekerheid, maar waarschijnlijk geen indexatie. Welke optie geeft u de voorkeur?
Vereist antwoord

Hoeveel waarde hecht u aan partnerpensioen?
Vereist antwoord

0/5

Hoeveel waarde hecht u aan keuzevrijheid in uw pensioenregeling?
Vereist antwoord

0/5

In hoeverre bent u tevreden over het huidige pensioenstelsel?
Vereist antwoord

0/5