Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w Izbie Przyjęć WSPR

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z udzielania świadczeń medycznych przez WSPR Rzeszów. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności powinny ulec poprawie. Dziękuję.

Część I: Informacje socjodemograficzne

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Status
Wymagana odpowiedź

4 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Część II: Ankieta satysfakcji

5 Jak ocenia Pan/Pani warunki panujące na Izbie Przyjęć?
Wymagana odpowiedź

6 Czy informacje uzyskane od lekarza Izby Przyjęć były przekazywane w sposób zrozumiały ?
Wymagana odpowiedź

7 Czy informacje uzyskane od pielęgniarki/ratownika medycznego Izby Przyjęć przekazywane były w sposób zrozumiały?
Wymagana odpowiedź

8 Czy informacje uzyskane od pracownika pracowni RTG Izby Przyjęć przekazywane były w sposób zrozumiały?
Wymagana odpowiedź

9 Jak ocenia Pan/Pani życzliwość/taktowność i kulturę osobistą lekarza?
Wymagana odpowiedź

10 Jak ocenia Pan/Pani życzliwość/taktowność i kulturę osobistą pielęgniarki/ratownika
Wymagana odpowiedź

11 Jak ocenia Pan/Pani życzliwość/taktowność i kulturę osobistą pracownika pracowni RTG Izby Przyjęć?
Wymagana odpowiedź

12 Czy poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych Izby Przyjęć spełnił Pani/Pana oczekiwania?
Wymagana odpowiedź