Sport jako volnočasová aktivita

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pokud se sportu nevěnujete, můžete 3. a 4. otázku přeskočit.

Myslíte si, že je sport pro zdraví důležitý?
Povinná odpověď

Jak často se věnujete sportu?
Povinná odpověď

Pokud sportujete, kde?

Jaký typ sportu děláte?

Do které z následujících věkových kategorií patříte?
Povinná odpověď

Jste?
Povinná odpověď