Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Komunikace obcí s občany

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o několik minut Vašeho času pro vyplnění následujícího dotazníku. Jeho cílem je zjistit, jak Vám vyhovuje způsob komunikace obce s občany, příp. jaké formy komunikace by Vám do budoucna nejvíce vyhovovaly.

Průzkum je realizován v rámci projektu „Přívětivý Mikroregion Čáslavsko“. Cílem projektu je zkvalitnění komunikace v mikroregionu se zaměřením na moderní formy komunikace.

Vyplnění dotazníku je anonymní.

Děkujeme za spolupráci.Mikroregion Čáslavsko

1 Vyberte prosím obec/městys/město, kterou budete hodnotit.
Povinná odpověď

2 Jaký je Váš vztah k obci?
Povinná odpověď

3 Do jaké věkové kategorie spadáte?
Povinná odpověď

4 Vyberte prosím ke každému tvrzení bodové ohodnocení. 1 bod vyjadřuje absolutní nespokojenost, 5 bodů naprostou spokojenost.
Povinná odpověď

0
1
2
3
4
5
Jak dobře se cítíte být informován/a o dění v obci?
Jak jste spokojen/a s rozsahem a kvalitou informací, které se k Vám dostávají?
Jak Vám vyhovují komunikační prostředky, které obec ve vztahu k veřejnosti využívá?

5 Jakým způsobem se dozvídáte většinu informací o fungování obce a společenském životě v ní? Označte prosím 3 nejčastější zdroje.
Povinná odpověď

6 Označte prosím 3 Vámi preferované komunikační kanály (bez ohledu na to, zda je obec aktuálně využívá či nikoliv).
Povinná odpověď

7 Které typy informací jsou pro Vás nejdůležitější? Vyberte prosím max. 4 možnosti.
Povinná odpověď

8 Se kterými z následujících tvrzení o "papírové" úřední desce se nejvíce ztotožňujete? Vyberte prosím max. 3 možnosti.
Povinná odpověď

9 Se kterými z následujících tvrzení o veřejném rozhlase se nejvíce ztotožňujete? Vyberte prosím max. 3 možnosti.
Povinná odpověď

10 Vyberte prosím odpovídající tvrzení o odběru novinek z webu na e-mail.
Povinná odpověď

11 Se kterými z následujících tvrzení o mobilním rozhlase/mobilní aplikaci se nejvíce ztotožňujete?
Povinná odpověď

12 Se kterými z následujících tvrzení o tištěném zpravodaji se nejvíce ztotožňujete?
Povinná odpověď

13 Jak je v obci pracováno se zpětnou vazbou (s podněty občanů, nahlášenými závadami apod.)?
Povinná odpověď

14 Máte přístup k internetu? V případě odpovědi „NE“ můžete přeskočit otázky č. 15-18.
Povinná odpověď

15 Jak často navštěvujete webové stránky obce?

16 Ohodnoťte jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojen/a s webovými stránkami v následujících aspektech:

1
2
3
4
5
Grafika, celkový vzhled - jak se mi web líbí?
Přehlednost - jak rychle se zorientuji a najdu, co potřebuji?
Obsah - odpovídá obsah mým očekáváním, najdu vše, co hledám?
Aktuálnost informací
Kvalita a srozumitelnost informací - jsou informace v dostatečném rozsahu (nemusím nic dohledávat) a rozumím jim dobře?
Uživatelská přívětivost - jak pohodlně se mi s webem pracuje?

17 Sledujete svou obec na Facebooku?

18 Jaké aplikace/sociální sítě nejčastěji využíváte?

19 Prostor pro Vaše komentáře, podněty a připomínky ke komunikaci obce směrem k veřejnosti: Co Vám chybí, co byste uvítali, co byste změnili ...

Zbývá 1500 znaků