Dotazník k tvorbě strategie pro období 2014 - 2020 v zájmovém území MAS Otevřené zahrady Jičínska

Chcete-li podpořit a ovlivnit směr rozvoje zájmového území MAS Otevřené zahrady Jičínska, prosíme vás, věnujte několik minut vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako jedna z cest k procesu sběru dat ke SWOT analýze v rámci přípravy Integrované strategie rozvoje území pro období 2014 – 2020. Dotazník je rozdělen na dvě části, kde se otázky 2 - 8 vztahují k obci, kterou si zvolíte v otázce číslo 1, otázky 9 - 15 se vztahují k zájmovému území MAS, v otázkách zjednodušeně nazvanému Jičínsko. V dotazníku lze odpovědět jen na některé otázky.  Prosíme Vás o krátké zamyšlení nad tím, co Vám chybí nebo co byste chtěli vylepšit nebo co se Vám naopak líbí buď ve vaší obci, ve vaší firmě, nebo v zájmovém území MAS.

Dotazník zpracoval pracovní kolektiv MAS po konzultacích s předsednictvem Svazku obcí Mariánská zahrada, Mgr. Petrem Vrzáčkem a RNDr. Blaženou Huškovou.

1 Název obce vašeho bydliště nebo obce za, kterou údaje vyplňujte
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Co se ve vaší obci změnilo za posledních pět let k lepšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí

Zbývá 1500 znaků

3 Co se naopak ve vaší obci změnilo za posledních 5 let k horšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.

Zbývá 1500 znaků

4 S čím jste ve své obci spokojen/a? Co se vám na vaší obci líbí? Co všechno pozitivně ovlivňuje Vaši obec? Co děláte dobře? V čem vidíte její silné stránky?

Zbývá 1500 znaků

5 Co považujete za výhody/potenciál? V čem je vaše obec jedinečná?

Zbývá 1500 znaků

6 Co vám ve vaší obci chybí? Jaké máte problémy v obci? Které služby jsou pro občany obtížně dostupné? Co se vám nedaří? Co by mohlo negativně ovlivnit rozvoj (vývoj) vaší obce? Nějaké další slabé stránky?

Zbývá 1500 znaků

7 V čem vidíte nevyužitý potenciál (nevyužité příležitosti)? Co byste chtěl/a zlepšit?

Zbývá 1500 znaků

8 Co by mohlo negativně ovlivnit rozvoj (vývoj) vaší obce? Kvůli čemu nebo z jakého důvodu byste se v budoucnu z vaší obce dokázal/a odstěhovat?

Zbývá 1500 znaků

9 Co se na Jičínsku změnilo za posledních pět let k lepšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.

Zbývá 1500 znaků

10 Co se naopak na Jičínsku změnilo za posledních 5 let k horšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.

Zbývá 1500 znaků

11 Co se Vám líbí ve vašem okolí, na Jičínsku? V čem vidíte jeho silné stránky? Co všechno ovlivňuje rozvoj Jičínska pozitivně? Na co můžeme na Jičínsku lákat turisty? V čem může Jičínsko konkurovat ostatním regionům ČR?

Zbývá 1500 znaků

12 Co, myslíte, že je třeba rozvinout na Jičínsku? Na co bychom v budoucnu mohli lákat na Jičínsko turisty? Vidíte nějakou zajímavou příležitost pro Jičínsko v následujících letech? Jakou stránku Jičínska, si myslíte, že by bylo dobré posílit, investova

Zbývá 1500 znaků

13 Jak hodnotíte současnou propagaci Jičínska? Čemu nebo komu je podle Vás věnována největší pozornost?

Zbývá 1500 znaků

14 V čem vidíte největší slabinu Jičínska? Kde Jičínsko nejvíce zaostává? Co všechno ovlivňuje rozvoj Jičínska negativně?

Zbývá 1500 znaků

15 Řešíte vy konkrétně nějaký problém, v němž byste uvítal/a spolupráci s dalšími subjekty i mimo vaši obec? Jaký? S jakými subjekty?

Zbývá 1500 znaků

16 Dokáže popsat vizi Jičínska pro rok 2020?

Zbývá 1500 znaků