Sociální fobie

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní.

Jste?
Povinná odpověď

Co si představíte pod pojmem sociální fobie?
Povinná odpověď

Myslíte, že může být člověk sociální fobii ohrožen na životě?
Povinná odpověď

Kolik % populace myslíte, že touto fobií trpí?
Povinná odpověď

Myslíte, že je sociální fobie vrozená?
Povinná odpověď

Znáte někoho kdo jí trpí?
Povinná odpověď

Pokud ano, myslíte, že ho omezuje?

Jak byste se zachovali k člověku, o kterém byste věděli, že jí pravděpodobně trpí?
Povinná odpověď

Někdy mívám strach...

Zaškrtněte prosím výroky, které pro vás platí: