Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników - doradców. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

1 Czy zna Pan/Pani Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"
Wymagana odpowiedź

Image for question 1

2 Proszę wskazać Pana/Pani status jako Wnioskodawcy:
Wymagana odpowiedź

3 Czy należy Pan/Pani do grupy defaworyzowanej (kobiety między 30 a 50 rokiem życia, młodzież między 18 a 30 rokiem życia, osoby powyżej 50 roku życia)
Wymagana odpowiedź

4 Zamieszkanie (gmina):
Wymagana odpowiedź

5 Płeć:
Wymagana odpowiedź

6 Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o możliwości doradztwa w biurze LGD?
Wymagana odpowiedź

7 Jak często Pan/Pani korzysta z doradztwa LGD?
Wymagana odpowiedź

8 Czy Pan/Pani kontaktował(a) się z biurem Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem'':
Wymagana odpowiedź

9 Sprawa z którą zwrócił(a) się Pan/Pani dotyczyła:
Wymagana odpowiedź

10 Czy informacje przekazane przez doradcę były zrozumiałe:
Wymagana odpowiedź

11 Czy informacje przekazane przez doradcę były wyczerpujące:
Wymagana odpowiedź

12 Inne uwagi/sugestie co do dostępności i jakości doradztwa świadczonego przez doradców w biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

13 W jakim stopniu doradztwo spełniło Pana/Pani oczekiwania? (1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – najwyższą)
Wymagana odpowiedź

0/5

14 Kompetencje i poziom przygotowania doradcy:
Wymagana odpowiedź

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety!

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"