UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla użytkowników serwisów poświęconych literaturze

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Prowadzę badania nad zachowaniami informacyjnymi użytkowników serwisów społecznościowych dla miłośników książek. Za pośrednictwem tego kwestionariusza chcę zbudować charakterystykę użytkowników serwisów poświęconych literaturze. Mając na uwadze Państwa wygodę ankieta została skonstruowana tak by jej wypełnienie nie wymagało dużych nakładów czasowych. Bardzo proszę o dzielenie się i rozsyłanie tej ankiety do znajomych użytkowników z serwisu. Ankieta jest anonimowa. 

Bardzo dziękuję za Państwa udział w moim badaniu.

1 W jakim celu odwiedza Pan/i serwis dla miłośników książek:
Wymagana odpowiedź

Proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi

2 Proszę by wskazał/a Pan/i najczęściej wykorzystywane przez siebie opcje wyszukiwania:
Wymagana odpowiedź

Proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi

3 Czy dzieli się Pan/i swoją opinią o książkach z innymi użytkownikami serwisu?
Wymagana odpowiedź

4 Za pomocą jakich narzędzi wyraża Pan/i swoją opinię w serwisie:
Wymagana odpowiedź

Proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi

5 Jak ocenia Pan/i sposoby wyrażania opinii, komentowania w serwisie? Czy może Pan/i zaproponować zmiany które powinno się wprowadzić?

Pytanie nieobowiązkowe

Pozostało 1500 znaków

6 Jak ocenia Pan/i swoją aktywność w serwisie?
Wymagana odpowiedź

1-cichy obserwator (użytkownik korzysta z serwisu, ale nie wyraża swojej opinii) 2-mało aktywny 3-średnio aktywny 5-bardzo aktywny

0/5

7 Zanim sięgnie Pan/i po książkę sprawdza Pan/i:
Wymagana odpowiedź

Proszę o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi

8 Jak ocenia Pan/i informacje o książkach pozyskane z:
Wymagana odpowiedź

1 -nieprzydatne 5 bardzo przydatne

1
2
3
4
5
Recenzji
Komentarzy
Szybkiej oceny (ocena za pomocą gwiazdek)

9 Jaki jest Pana/i stosunek do komentarzy, recenzji innych użytkowników?
Wymagana odpowiedź

1- zdecydowanie zgadzam się z odpowiedzią po lewej stronie 3 -obie odpowiedzi są mi obojętne 5- zdecydowanie zgadzam się z odpowiedzią po prawej stronie

Komentarze i recenzje innych użytkowników o książkach nie wpływają na moje zdanie o nich
Komentarze i recenzje innych użytkowników o książkach wpływają na moje zdanie o nich
Negatywne komentarze, recenzje nie mają wpływu na moją chęć przeczytania książki, której dotyczą
Negatywne komentarze, recenzje mają wpływ na moją chęć przeczytania książki, której dotyczą
Pozytywne komentarze, recenzje mają wpływ na moją chęć przeczytania książki, której dotyczą
Pozytywne komentarze, recenzje nie mają wpływu na moją chęć przeczytania książki, której dotyczą
Zdarzyło mi się przeczytać książki, których nie planowałem/am tylko, dlatego że miały pozytywne komentarze, recenzje
Nie zdarzyło mi się przeczytać książek, których nie planowałem/am tylko, dlatego że miały pozytywne komentarze, recenzje
Podczas wyboru książek do przeczytania kieruje się opinią innych użytkowników serwisu o tych książkach
Podczas wyboru książek do przeczytania nie zwracam uwagi na opinię innych użytkowników serwisu o tych książkach
Zdarzyło mi się zrezygnować z planów przeczytania książki tylko, dlatego że miała negatywne komentarze, recenzje
Nie zdarzyło mi się zrezygnować z planów przeczytania książki tylko, dlatego że miała negatywne komentarze, recenzje

10 Jaki jest Pana/i stosunek do list książek tworzonych przez innych użytkowników oraz szybkiej oceny książek (w formie rankingu gwiazdkowego):
Wymagana odpowiedź

1- zdecydowanie zgadzam się z odpowiedzią po lewej stronie 3 -obie odpowiedzi są mi obojętne 5- zdecydowanie zgadzam się z odpowiedzią po prawej stronie

Często korzystam z list książek tworzonych przez innych użytkowników
Nigdy nie korzystam z list książek tworzonych przez innych użytkowników
Przeczytałem/am przynajmniej 5 książek znalezionych w listach książek tworzonych przez innych użytkowników
Nie przeczytałem/am żadnej książki znalezionej w listach książek tworzonych przez innych użytkowników
Książki znalezione w listach książek tworzonych przez innych użytkowników podobały mi się po przeczytaniu
Książki znalezione w listach książek tworzonych przez innych użytkowników nie podobały mi się po przeczytaniu
Zawsze zwracam uwagę, jaką ocenę ma książka (ranking gwiazdkowy)
Nigdy nie sprawdzam, jaką ocenę ma książka (ranking gwiazdkowy)
Szybka ocena jest zawsze adekwatna, do jakości książki, której dotyczy
Szybka ocena nigdy nie pokrywa się z prawdziwą, jakością książki, której dotyczy
Zawsze sprawdzam, jaką ocenę ma książka, która chce przeczytać i nigdy nie czytam książek, które mają niską ocenę
Nigdy nie sprawdzam, jaką ocenę ma książka, którą chcę przeczytać i ocena ta nie wpływa na moje plany czytelnicze

11 Z jakich dodatkowych opcji dostarczanych przez serwis korzysta Pan/i:
Wymagana odpowiedź

Proszę o zaznaczenie tych opcji z których Pan/i korzysta

12 Jaką literaturę najczęściej Pan/i czyta:

Proszę o wskazanie maksymalnie 4 odpowiedzi

13 Płeć:
Wymagana odpowiedź

14 Wiek:
Wymagana odpowiedź

15 Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź