Problematika v ošetřovatelské péči u klienta s kolostomií

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Sandra Hájková, jsem studentkou 3. ročníku-obor ošetrovateľstvo bakalářského studijního programu Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Příbrami. V rámci své bakalářské práce na téma: „Problematika v ošetřovatelské péči u klienta s kolostomií“, se na Vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a informace budou hromadně zpracovány jen při přípravě bakalářské práce. Označte prosím jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Sandra Hájková

1. Ošetřujete si stomii sám (sama)
Povinná odpověď

2. Zvládáte ošetřování stomie bez problémů?
Povinná odpověď

3. Bylo Vám vysvětleno jak ošetřovat a pečovat o stomii?
Povinná odpověď

4. Pokud stomie obtéká?
Povinná odpověď

5. Pokud máte problémy s vyprazdňováním, máte zácpu, co uděláte?
Povinná odpověď

6. Máte, měl (a) jste pokožku v okolí stomie zarudlou?
Povinná odpověď

7. Roztahujete si stomii?
Povinná odpověď

8. Co Vám dělá při ošetřování stomie největší potíže? Můžete uvést více možností.
Povinná odpověď

9. Měl (a) jste po vyvedení stomie nějaké problémy? Můžete uvést více možností.
Povinná odpověď

10. Máte problémy s vyprazdňováním od doby, co máte stomii?
Povinná odpověď

11. Víte jaká strava je pro stomiky vhodná?
Povinná odpověď

12. Je něco co by Vám usnadnilo péči při ošetřování stomie?
Povinná odpověď

13. Potřebujete pomoc ke shánění pomůcek?
Povinná odpověď

14. Jste spokojen se stomickými pomůckami?
Povinná odpověď

15. Musel (a) jste po vyvedení stomie navštívit psychologickou, psychiatrickou pomoc?
Povinná odpověď

16. Žijete?
Povinná odpověď

17. Ovlivnila stomie Váš život?
Povinná odpověď

18. V jaké oblasti stomie narušila kvalitu Vašeho života? Můžete označit více možností.
Povinná odpověď

19. Chodíte i po založení stomie do společnosti jako před operací?
Povinná odpověď

20. Je něco čeho jste se kvůli onemocnění museli vzdát?
Povinná odpověď

21. Změnil se Váš sexuální život po vyvedení stomie?
Povinná odpověď

22. Cestujete se stomií
Povinná odpověď

23. Navštěvujete stomický klub a jím pořádané akce?
Povinná odpověď

24. Jak jste spokojen se svým životem se stomií
Povinná odpověď

Váš věk:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Jak dlouho stomii máte? v letech
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků