Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro studenty

Sběr odpovědí byl ukončen.

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku.. všechny odpovědi jsou volitelné a vaše (kritické) odpovědi rozhodně nebudou mít vliv na vaše studium :))

Odpovědi je možné psát odrážkovitě, netřeba formulovat román.

1 Jméno

Zbývá 250 znaků

2 Název práce

Zbývá 250 znaků

3 Typ zadání

4 Vedoucí

Zbývá 250 znaků

5 Škola / fakulta

Zbývá 250 znaků

6 Jaké jsou hlavní přednosti vašeho řešení.. na co jste patřičně hrdí?

Zbývá 1500 znaků

7 Vědět v začátku (v září) to co víte teď.. co byste dělali jinak?

Zbývá 1500 znaků

8 V čem byla největší výzva?

Zbývá 1500 znaků

9 Co nového odborného jste se naučili?

Zbývá 1500 znaků

10 Co nového mimo učivo probírané na fakultě jste se naučili?

Zbývá 1500 znaků

11 Co vám při řešení pomáhalo?

Zbývá 1500 znaků

12 Co vám při řešení naopak vadilo? - (v nejširším smyslu)

Zbývá 1500 znaků

13 Jaké informace by se vám při řešení hodily a neměli jste je?

Zbývá 1500 znaků

14 Čím vám byl vedoucí práce nejvíce užitečný?

Zbývá 1500 znaků

15 Co měl vedoucí dělat jinak?

Zbývá 1500 znaků

16 Jaká má být role vedoucího práce? (suma 100 bodů)

Přidělte body 0 - 100
komentář
Tlačit na pokrok práce
Přidělte body 0 - 100 komentář
Povzbudit / motivovat
Přidělte body 0 - 100 komentář
Poradit s odbornými záležitostm
Přidělte body 0 - 100 komentář
Poradit s organizačními / formálními záležitostmi
Přidělte body 0 - 100 komentář
Něco jiného (napište co)
Přidělte body 0 - 100 komentář
Něco jiného (napište co)
Přidělte body 0 - 100 komentář

17 Jaké má být ideální organizace BP/DP, aby pro vás byla co nejužitečnější?

Zbývá 1500 znaků

18 Jaké máte osobní dojmy z řešení závěrečné práce?

Zbývá 1500 znaků

19 Jaká otázka v dotazníku chybí a jaká je na ní vaše odpověď?

Zbývá 1500 znaků

20 Jakýkoli vzkaz vedoucímu..

Zbývá 1500 znaků