Spørreundersøkelse hjemmeside

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet.

Hvordan var din opplevelse av OK-service AS på følgende punkter:

Tilgjengelighet (lett å få svar på henvendelsen)
Obligatorisk svar

Ventetid (akseptabel ventetid i forhold til forventning)
Obligatorisk svar

Hvordan opplevde du prisnivået på varen / tjenesten?
Obligatorisk svar

Hvordan opplevde du kvaliteten tjenesten / varen?
Obligatorisk svar