Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Alternativní medicína u onemocnění ženských pohlavních orgánů

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Jsem studentkou 2. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který slouží pro účely mé absolventské práce na téma Alternativní medicína u onemocnění ženských pohlavních orgánů. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou použity jen pro účely práce. Prosím o pravdivé vyplnění všech otázek. U každé otázky, prosím, zakroužkujte jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.

Uveďte prosím svůj věk
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Kde bydlíte
Povinná odpověď

Jste věřící?
Povinná odpověď

K TÉMATU

Jaké dáváte přednost léčbě?
Povinná odpověď

Jaký máte názor na alternativní medicínu
Povinná odpověď

Co si představujete pod pojem alternativní medicína?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Myslíte si, že alternativní způsob léčby by Vám mohl uškodit?
Povinná odpověď

Využila jste alternativní medicínu? Pokud jste odpověděla ano přejděte k otázce č. 11.
Povinná odpověď

Pokud jste ještě nevyzkoušela léčbu touto cestou, měla by jste o tuto léčbu zájem?

11.Proč (by) jste o tuto léčbu měla zájem?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaké gynekologické onemocnění jste léčila alternativní cestou? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Jakou formou alternativní medicíny jste se léčila? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Jak jste byla s léčbou spokojena

Kolik přibližně Vás alternativní léčba stála?

Zbývá 250 znaků

Dodržujete preventivní opatření? (Možno zaškrtnout více odpovědí)
Povinná odpověď

Alternativní medicína je zaměřena na: užívání bylinek, akupunkturu, masáže,..

Bylinky

Kdo vám doporučil léčbu bylinkami? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Jaké bylinky jste užívala?

Zbývá 1500 znaků

Jaké onemocnění jste těmito bylinkami léčila?

Zbývá 1500 znaků

V jaké formě jste bylinky užívala? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Akupunktura

Kdo vám ji doporučil? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Jaké gynekologické onemocnění jste touto formou řešila?

Zbývá 250 znaků

Jak často vám byla akupunktura aplikována?

Zbývá 250 znaků

V jakém zařízení vám byla akupunktura aplikována?

Zbývá 250 znaků

Masáže

Kdo vám ji doporučil? (Možno zaškrtnout více odpovědí)

Jaké gynekologické onemocnění jste touto formou řešila?

Zbývá 250 znaků

Jak často vám byli masáže aplikovány?

Zbývá 250 znaků

V jakém zařízení vám byli masáže poskytovány?

Zbývá 250 znaků

Zde je prostor pro Vaše připomínky k tématu.

Zbývá 1500 znaků

Děkuji za vyplnění dotazníku a Váš čas.