Psychologické aspekty porúch príjmu potravy u detí a adolescentov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Vek:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Pohlavie:
Povinná odpoveď

Váha (kg):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Výška (cm):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Stretol/la si sa už s pojmom anorexia, bulímia?
Povinná odpoveď

Anorexia je:
Povinná odpoveď

Bulímia je:
Povinná odpoveď

Považuješ anorexiu a bulímiu za vážny problém?
Povinná odpoveď

Koho by si požiadal/a o pomoc, keby si sa stretol/la s uvedenými poruchami?
Povinná odpoveď

Stretol/la si sa osobne s niektorou z uvedených porúch?
Povinná odpoveď

Si spokojný/á so svojou súčasnou váhou?
Povinná odpoveď

Mal/a si už niekedy problémy so svojou váhou?
Povinná odpoveď

Aká by bola tvoja ideálna váha (napíš)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Ako často sa vážiš?
Povinná odpoveď

Si spokojný/á so svojou súčasnou postavou?
Povinná odpoveď

Moja postava je:
Povinná odpoveď

Je pre teba dôležité čo si niekto myslí o tvojej postave?
Povinná odpoveď

Keď áno, koho názor je pre teba dôležitý?

Sú podľa teba štíhly ľudia príťažlivejší?
Povinná odpoveď

Je pre teba dôležité aby si sa stravoval/a zdravo?
Povinná odpoveď

Kto ťa vedie k tomu aby si sa stravoval/a zdravo?
Povinná odpoveď

Aký je tvoj stravovací režim počas školského týždňa?Jedávam:
Povinná odpoveď

Aký je tvoj stravovací režim počas víkendu?Jedávam:
Povinná odpoveď

Jedávate spoločne pri stole ako rodina?
Povinná odpoveď

Použil/a si už niekedy diétu?
Povinná odpoveď

Keď áno, ako často?

Máš dobrý pocit keď držíš diétu?

V koľkých rokoch si prvýkrát použil/a diétu?

Ostáva 20 znakov

Diétu som držal/a hlavne kvôli:
Povinná odpoveď

Drží, alebo držal niektorí z tvojich rodičov diétu?
Povinná odpoveď

Športuješ pravidelne?
Povinná odpoveď

Ako často športuješ?
Povinná odpoveď

Použil/a si už nejaký prípravok na chudnutie?
Povinná odpoveď