Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Diskriminace na základě sexuální orientace

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Jsem studentkou třetího ročníku psychologie na Ostravské univerzitě v Ostravě a obracím se s prosbou na Ty z Vás kdo by si našel chvilku času na vyplnění mého dotazníku, který se týká výzkumu diskriminace sexuální orientace k mé bakalářské práci.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere tak 20 min.

V dotazníku nejsou špatné a dobré odpovědí.

Budu ráda za upřímné výpovědi a Vaše zkušenosti s diskriminací.

Předem moc děkuji za Váš čas o ochotu.

Jste:
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Znají Vaši rodiče Vaši sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Znají Vaši sourozenci Vaši sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Znají ostatní příbuzní Vaši sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Znají Vaši Heterosexuální přátelé Vaši sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše vzdělání?
Povinná odpověď

Stal(a) jste se někdy obětí násilného jednání proto, že útočník věděl nebo předpokládal, že jste gay nebo lesbická žena?
Povinná odpověď

Pokud ano, kolikrát jste se stal(a) obětí takového útoku?

Pokud ano, o jakou formu útoku se jednalo? (V případě potřeby můžete zvolit více odpovědí)

Kdo byl útočník?

Popište prosím útok(y), co nejpřesněji:

Zbývá 1500 znaků

Stal(a) jste se někdy obětí obtěžování, protože je o Vás známo nebo se předpokládá, že jste gay nebo lesbická žena?
Povinná odpověď

Pokud ano, kolikrát jste se stal(a) obětí takového útoku?

Pokud ano, o jaké jednání šlo? (V případě potřeby můžete zvolit více odpovědí)

Kdo se takového jednání dopustil? (V případě potřeby můžete zvolit více odpovědí)

Popište prosím událost(i), co nejpřesněji:

Zbývá 1500 znaků

Snažíte se svou sexuální orientaci utajit před lidmi, kteří nejsou Vaši přátelé či členové rodiny?
Povinná odpověď

10.Setkal(a) jste se situací, kdy Vás nepřijali do zaměstnání, protože bylo známo nebo se předpokládalo že jste gay nebo lesbická žena?
Povinná odpověď

Pokud ano, nebo pravděpodobně ano, tak prosím popište, co se stalo:

Zbývá 1500 znaků

Byl(a) jste někdy přeskočen(a) v pracovním postupu, protože o Vás bylo známo nebo se předpokládalo, že jste gay nebo lesbická žena?
Povinná odpověď

Byl(a) jste někdy propuštěn(a) nebo přinucena sám(a) odejít ze zaměstnání, protože se o Vás bylo známo nebo se předpokládalo, že jste gay nebo lesbická žena?
Povinná odpověď

Považoval(a) jste někdy za důležité skrývat svojí sexuální orientaci v práci?

Pokud jste zaměstnán(a), skrýváte svou sexuální orientaci v současném zaměstnání?

Byl(a) jste někdy diskriminována z důvodu Vaší sexuální orientace při poskytování zdravotnických služeb?
Povinná odpověď

Pokud ano, popiště prosím tuto zkušenost:

Zbývá 1500 znaků

Měl(a) jste někdy problémy s bydlením či s dlouhodobým ubytováním kvůli své sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Pokud ano, o jaké jednání se jednalo? (V případě potřeby můžete zvolit více odpovědí)

Pokud ano, popište prosím podrobněji, o jaké jednání se jednalo:

Zbývá 1500 znaků

Zažil(a) jste někdy diskriminaci pro sexuální orientaci v jiných oblastech služeb?
Povinná odpověď

Pokud ano, o jakou oblast služeb se jednalo? (V případě potřeby můžete zvolit více odpovědí)

Pokud ano, popište podrobněji, o jaké jednání se jednalo:

Zbývá 1500 znaků

Jste, nebo jste byl(a) členem církve nebo náboženské společnosti?
Povinná odpověď

Pokud ano, jaké?

Zbývá 250 znaků

Máte vlastní děti?
Povinná odpověď

Byl(a) jste omezován(a) při výkonu svých rodičovských práv proto, že je o Vás známo nebo se předpokládá, že jste lesbická žena nebo gay?

Pokud ano, popište prosím, o jaké jednání šlo:

Zbývá 1500 znaků

Pečujete s partnerem (partnerkou) o dítě?
Povinná odpověď

Byl(a) jste omezován(a) v této péči, protože je o Vás známo nebo se předpokládá, že jste lesbická žena nebo gay?

Pokud ano, popište prosím, o jaké jednání šlo:

Zbývá 1500 znaků

V případě Vašeho zájmu, podílet se na dalším výzkumu, prosím uveďte Vaše kontaktní údaje.

Zbývá 250 znaků