Cestovanie Orava - Poľsko. Očakávania ohľadne cezhraničných autobusov

Vážená pani, vážený pán, prosíme vyplniť tento dotazník

Kde bývate?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Ako často jazdíte do Poľska?
Wymagana odpowiedź

Dnes neexistuje autobusové spojenie Orava - Poľsko a ste odkázaní na auto. Ak sa autobusové spojenie Trstená - Zakopané objaví a bude frekventované:
Wymagana odpowiedź

Ak bude priamy autobus Trstená - Zakopané, ktorý bude premávať viackrát počas dna:
Wymagana odpowiedź

Prečo teraz cestujete do Poľska?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Prečo by ste možno chceli cestovať do Poľska? Čo by ste si chceli pozrieť, užiť si, keby existovali autobusové spojenia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Od leta 2018 štartujú celoročne cezhraničné spojenia Trstená - Zakopané Kužnice. Premávajú často, cena lístka je 1,5-2 eur. Kam pôjdete?
Wymagana odpowiedź

Aký je alebo môže byť účel vašich výletov do Poľska
Wymagana odpowiedź

Ako často chodíte do Tatier?
Wymagana odpowiedź

Ako cestujete alebo by ste chceli cestovať do Tatier (môžete zvoliť viacero odpovedí)
Wymagana odpowiedź

Aké je vaše obľúbené miesto v poľských Tatrách alebo iných poľských horách?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Vaše očakávania ohľadne autobusov Orava - Podhalie, o čom by ste chceli napísať
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków