Badanie satysfakcji klienta

ANKIETA

Ocena pracy Urzędu Gminy Sękowa - badanie satysfakcji klienta

Chcielibyśmy dostosować jakość usług świadczonych przez Urząd Gminy Sękowa do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego też prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących jakości usług świadczonych przez Urząd, jak również obsługi Państwa przez Pracowników naszego Urzędu

Proszę o podanie nazwy referatu / komórki organizacyjnej
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Rodzaj załatwianej sprawy
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy zostaliście Państwo poinformowani przez urzędnika o uwarunkowaniach realizacji Państwa sprawy (szybkość załatwienia sprawy, opłaty, wymagane dokumenty itp.)?
Wymagana odpowiedź

Jak długo trwała realizacja sprawy od założenia wniosku, podania, pisma do otrzymania dokumentu finalnego?
Wymagana odpowiedź

Czy usługa została zrealizowana zgodnie z Państwa oczekiwaniami?
Wymagana odpowiedź

Jak oceniacie Państwo sposób wykonywania swoich obowiązków przez naszych pracowników pod względem kompetencji i fachowości?
Wymagana odpowiedź

bardzo dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
kompetencje i fachowość obsługujących Państwa urzędników
uprzejmość, zainteresowanie Państwa problemem, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań itp.

Prosimy o dokonanie oceny dostępności informacji o załatwionych sprawach
Wymagana odpowiedź

bardzo dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
dostępność informacji w urzędzie
dostępność informacji przez telefon

Czy macie Państwo jakieś zastrzeżenia do obiektywizmu i bezstronności w wykonywaniu obowiązków przez naszych pracowników
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Państwa ogólna ocena naszego Urzędu?
Wymagana odpowiedź

Inne uwagi na temat pracy Urzędu lub pracowników Urzędu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków