UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Wizerunek osób z autyzmem w społeczeństwie

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowny Respondencie,

Nazywam się Karolina Kielczyk, jestem studentką pedagogiki specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zwracam się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zbadanie jak postrzegane są osoby z autyzmem w społeczeństwie. Ankieta skierowana jest do osób w przedziałach wiekowych: 20-30 lat oraz 50-65 lat.

Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych w ramach pracy dyplomowej.

Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas.