Třídení odpadů

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Myslíte si, že je třidění odpadů důležité?
Povinná odpověď

Třídíte odpad (plast.sklo,papír, nápojové kartony) ?
Povinná odpověď

Znáte využití třiděného odpadu?
Povinná odpověď