Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Mateřská škola Bašť červen 2016

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

vážíme si toho, že věnujete několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Hodnocení můžete provádět jako ve škole stupnicí 1 (výborně) až 5 (nedostatečně) nebo slovním vyjádřením. U prvních otázek přivítáme, pokud se na školku podíváte očima svého dítěte. U ostatních otázek hodnotíte jednotlivé činnosti školky sami za sebe.

Dotazník můžete vyplnit kdykoliv do 20. června 2016.

Děkujeme vám za odpovědi.

Obec Bašť

Vaše dítě navštěvuje třídu
Povinná odpověď

Jak si myslíte, že by vaše dítě ohodnotilo spokojenost se školkou?

Jak si myslíte, že by vaše dítě ohodnotilo stravu ve školce?

Školní vzdělávací program

Herní prvky na školní zahradě

Způsob zajištění pomůcek na začátku a v průběhu školního roku

Způsob plateb divadelních a jiných vystoupení

Způsob plateb stravného

Divadelní a jiná vystoupení

Pobyt venku

Pestrost školních aktivit

Nabídka mimoškolních aktivit

Úroveň webových stránek

Úroveň komunikace s personálem školky

Informovanost prostřednictvím osobního kontaktu s personálem školky

Informovanost prostřednictvím webových stránek

Informovanost prostřednictvím nástěnek

Rozsah prázdninového provozu ve spolupráci s okolními obcemi

Provozní doba