Dotazník pro veřejnost

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Věk
Povinná odpověď

3 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná odpověď

4 Setkal jste se někdy s pojmem specifické poruchy učení?
Povinná odpověď

5 Jaká porucha učení je vám známá?
Povinná odpověď

6 Kde jste se dozvěděli o specifických poruchách učení?
Povinná odpověď

7 Setkal jste se s někým, kdo má specifickou poruchu učení?
Povinná odpověď

8 Jakého pohlaví byla osoba trpící specifickou poruchou učení?
Povinná odpověď

9 Jaký předmět podle Vás dělá dětem s poruchou učení největší problém?
Povinná odpověď

10 Myslíte si, že děti se specifickými poruchami učení zvládají bez problému osnovy ZŠ?
Povinná odpověď

11 Domníváte se, že je počítač vhodná kompenzační pomůcka pro žáky se specifickými poruchami učení?
Povinná odpověď

12 Myslíte si, že platí názor: S počítačem se dítě naučí vše snadněji?
Povinná odpověď

13 Je podle Vás vhodné, užívat při výuce žáků s poruchou učení moderní technologie? (počítač, interaktivní tabule…)
Povinná odpověď