Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro rodiče - vývojové poruchy učení, pozornosti, komunikace a chování u dětí

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení rodiče, jmenuji se Iva Petrusová a jsem studentkou čtvrtého ročníku na nymburském gymnáziu. Jako téma své maturitní práce jsem si zvolila různé typy vývojových poruch u dětí, a proto se obracím právě na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Níže uvedený dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze pro mou maturitní práci.Předem Vám moc děkuji za vyplnění!

1 Mám __________ trpící/ho poruchou.
Povinná odpověď

2 Jakou poruchou trpí Vaše dítě?
Povinná odpověď

3 V jakém věku dítěte byla porucha zjištěna?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

4 Byla porucha dítěte zjištěna na základě:
Povinná odpověď

5 Jak dítě vnímá svou poruchu?
Povinná odpověď

6 Věnujete přípravě do školy s Vaším dítětem více času vzhledem k poruše?
Povinná odpověď

7 Využíváte při domácí přípravě nějaké pomůcky (př. speciální procvičovací sešity zaměřené na poruchy, hry nebo pracovní listy)?
Povinná odpověď

8 V případě, že nějaké pomůcky používáte, uveďte prosím jaké.

Zbývá 250 znaků

9 Navštěvuje Vaše dítě pedagogicko-psychologickou poradnu?
Povinná odpověď

10 Myslíte si, že má Vaše dítě nějaké problémy v kolektivu kvůli své poruše?
Povinná odpověď

11 Pokud se u Vašeho dítěte objevily nějaké problémy, uveďte prosím jaké (narážky, posměch apod.)

Zbývá 250 znaků

12 Myslíte si, že je práce s Vaším dítětem ve škole dostatečná a přístup školy adekvátní? Je brán ve výuce ohled na daný problém u Vašeho dítěte?
Povinná odpověď