Waldorfská škola

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jsem
Povinná odpověď

Nejvyšší dosažené vzdělání

Můj syn/ moje dcera chodí do waldorfské mateřské školy velmi rád/a.
Povinná odpověď

Před nástupem svého dítěte do waldorfské školy jsem si prostudoval/a veškeré dostupné materiály o waldorfské pedagogice.
Povinná odpověď

V propagačních materiálech jsem narazil/a na slova týkající se náboženství (Bůh, rituál, obřad aj.)
Povinná odpověď

Líbí se mi slavení křesťanských svátků během celého školního roku.
Povinná odpověď

Myslím si, že mezi školou a rodiči vládne velmi přátelský vztah.
Povinná odpověď

Výchova ve škole se shoduje s výchovou, kterou praktikuji v domácím prostředí.
Povinná odpověď

Velmi se mi líbí uspořádání a výzdoba třídy.
Povinná odpověď

Myslím, že by se měly nadále zřizovat nové waldorfské školy.
Povinná odpověď

Zkušenosti s waldorfskou mateřskou školou se shodují s mými představami před zkušeností s ní.
Povinná odpověď

Výchova ve škole je jiná, než jsem si představovala.
Povinná odpověď

Mé názory se ve všem shodují s waldorfskou pedagogikou.
Povinná odpověď

Věděl/a jsem, že waldorfská pedagogika klade důraz na duchovní stránku, ale dle mého názoru je upřednostňována více, než jsem očekával/a a než je zdrávo.
Povinná odpověď

Uvažoval/a jsem o odchodu mého dítěte z waldorfské školy.
Povinná odpověď