E- sport w ZS 119 Warszawa

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy chciałabyś/ chciałbyś chodzić do klasy, w której e-sport będzie prowadzony w ramach zajęć dodatkowych.
Wymagana odpowiedź

Jeśli odpowiedziałeś tak, to jakie gry proponujesz dla szkolnych teamów, które będą brały udział w zawodach.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź