Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Kvalita života dětí s tělesným postižením a životní styl jejich rodiny

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Jsem studentkou speciální pedagogiky, ráda bych Vás poprosila o pár minut Vašeho času při vyplnění anonymního dotazníku k mé bakalářské práci. Velice si vážím Vaší ochoty a předem mnohokrát děkuji.

1 Jste
Povinná odpověď

2 Váš věk
Povinná odpověď

3 Rodinný stav
Povinná odpověď

4 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

5 Vaše pracovní uplatnění?
Povinná odpověď

6 Kde bydlíte?
Povinná odpověď

7 Kolik let je Vašemu postiženému dítěti?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

8 Kdy jste se dozvěděli o postižení dítěte?
Povinná odpověď

9 Jaký typ postižení má Vaše dítě?
Povinná odpověď

10 Stupeň postižení Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

11 Jak dlouho pečujete o své postižené dítě?
Povinná odpověď

12 Jaký druh zátěže pociťujete při péči o své postižené dítě?
Povinná odpověď

Lze označit více odpovědí.

13 Mělo postižení Vašeho dítěte vliv na Vaše partnerské vztahy?
Povinná odpověď

14 Změnily se vztahy ve Vaší nejbližší rodině?
Povinná odpověď

15 Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano nebo spíše ano, popište prosím, jaká změna nastala.

Zbývá 1500 znaků

16 Změnil se Váš společenský život?
Povinná odpověď

17 Pociťujete, že se změnila Vaše životní úroveň?
Povinná odpověď

18 Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano nebo částečně, zkuste prosím definovat, v čem změnu pociťujete

Zbývá 1500 znaků

19 Kolik volného času denně máte sami pro sebe?
Povinná odpověď

20 Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

21 Cítíte se postižením svého dítěte nějak omezeni?
Povinná odpověď

22 Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano nebo částečně, zkuste popsat, jakým způsobem se cítíte omezeni?

Zbývá 1500 znaků

23 Jaké aktivity provozujete společně jako rodina?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

24 Má Vaše postižené dítě nějakou zálibu, koníček? Pokud ano, prosím napište, co ho/jí baví.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

25 Chodíte se svým postiženým dítětem do společnosti?
Povinná odpověď

26 Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano nebo zřídka, která zařízení navštěvujete?

Lze použít více možností.

27 Má Vaše dítě sourozence? Pokud ano, kolik?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

28 Pokud má Vaše dítě sourozence, napište prosím, kolik času mu věnujete? Které aktivity pouze s ním podnikáte?

Zbývá 1500 znaků

29 Věnujete stejně času všem Vašim dětem?
Povinná odpověď

30 Jak se sourozenec chová k postiženému sourozenci?

31 Máte ve svém okolí někoho, kdo je Vám oporou? Pokud ano, koho?
Povinná odpověď

např. matku, manžela, kamarádku...........

Zbývá 250 znaků

32 Pokud jste v předchozí otázce odpověděli kladně, můžete specifikovat, jakou oporu Vám dotyčný poskytuje?

např. hlídání dětí, psychickou..............

Zbývá 1500 znaků

33 Máte zvýšený pocit izolace od ostatních lidí?
Povinná odpověď

34 Využíváte nějaké služby či zařízení pro postižené děti? Pokud ano, jaké?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

35 Máte pocit, že se Váš životní styl změnil díky tomu, že pečujete o své postižené dítě? Pokud ano, jak se změnil?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

36 Co nejvíce postrádáte pro zajištění kvality života Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků