UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

RoboReha - Roboty w Rehabilitacji

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Drodzy respondenci

Chcielibyśmy prosić o wypełnienie kwestionariusza do identyfikacji preferencji dotyczących kształcenia e-learningowego.

Celem projektu "RoboReha - Robotyka w rehabilitacji" jest stworzenie e-learningowego kursu dla pracowników z zagadnienia robotyka w rehabilitacji, zgodnie z własnymi wymaganiami dla dalszego samokształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności na rzecz skuteczniejszego wdrażania na rynek pracy.

Twoje odpowiedzi będą analizowane i na podstawie wniosków będą tworzone materiały edukacyjne z dziedziny robotyka w rehabilitacji.

Wybierz i zaznacz odpowiedź, która najlepiej opisuje twoje preferencje. Proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli pozwoli to odpowiedzieć dokładniej na postawione pytanie.

Dziękuję bardzo za uwagę.

"RoboReha – Robotics in Rehabilitation"

LdV International project team

www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha

Proszę podać nazwę miejsca pracy (nieobowiązkowe)

Pozostało 250 znaków

Jaka jest średnia dzienna frekwencja pacjentów w Pani/Pana organizacji?
Wymagana odpowiedź

Jakie jest Pani/Pana stanowisko pracy?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Pani/Pana wiedza w dziedzinie robotyki w rehabilitacji?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pani/Pan zainteresowany zagadnieniem robotyki rehabilitacyjnej?
Wymagana odpowiedź

W jakiej formie Pani/Pan chce się zapoznać z materiałami z zakresu robotyki rehabilitacyjnej?
Wymagana odpowiedź

W przypadku udziału w kursie e-learning, jak Pani/Pan chciałaby/chciałby otrzymywać kody aktywujące kurs? (zaznacz wszystkie pasujące)
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj komunikacji z nauczycielem i/lub uczestnikami szkolenia e-learning Pani/Pan preferuje? (zaznacz wszystkie pasujące)
Wymagana odpowiedź

Co szczególnie należy podkreślić w czasie kursu? (zaznacz wszystkie pasujące)
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w działaniach organizowanych w ramach projektu RoboReha?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem wykorzystanie robotów w rehabilitacji:
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pan chce być informowana/informowany e-mailowo o projekcie? (jeśli tak proszę podać adres e-mail)
Wymagana odpowiedź