Vývoj Fitness v ČR

Dobrý den,

prosím o pár minut vašeho času, dotazník je součástí mé Diplomové práce, ve které se věnuji fitness centrům, a možnostem dalšího vývoje tohoto odvětví.

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Jak často chodíte cvičit do fitness centra?
Povinná odpověď

Důvodem proč cvičíte je:
Povinná odpověď

Cvičíte
Povinná odpověď

Vybíráte si fitness podle:
Povinná odpověď

Znáte pojem klubové členství, věděli jste, že pokud byste chtěli cvičit takovém fitness klubu, museli byste si koupit členství třeba na rok a platit pravidelně každý měsíc, i když nechodíte cvičit?
Povinná odpověď

Pokud by vaše fitness centrum přešlo na systém klubového členství:
Povinná odpověď

Díky klubovému členství, má Fitness centrum lepší podmínky ke zkvalitňování služeb a zařazování welness produktů do své nabídky
Povinná odpověď

Víte, že fitness centra, která nemají systém klubového členství jsou závislá na proměnlivé náladě svých klientů, jsou tudíž finančně nestabilní a většinou chybí prostředky na zkvalitňování služeb
Povinná odpověď

Chybí vám ve vašem Fitness centru nějaká služby, pokud ano jaká
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků