Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Výzvy2016: Spokojnosť účastníka

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený účastník, prezentér, vystavovateľ, hosť,

prosíme Vás o krátke zhodnotenie priebehu 2. medzinárodnej vedeckej konferencie LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov, ktorá sa konala v KC SAV Academia v Starej Lesnej v dňoch 28. a 29. apríla 2016. Vaše názory si veľmi vážime a použijeme ich pri skvalitnení ďalších ročníkov konferencie.

ĎAKUJEME!

1 Vaša pracovná/profesijná pozícia
Povinná odpoveď

2 Vaša pozícia na konferencii
Povinná odpoveď

3 Ako ste sa o konferencii dozvedeli?

Ostáva 1500 znakov

4 Bola pre Vás konferencia prínosom?
Povinná odpoveď

5 Zhodnoťte, prosím, nasledujúce aspekty konferencie známkou (1 = výborne, 2 = veľmi dobre, 3 = dobre/priemerne, 4 = uspokojivo, 5 = nedostatočne)

priebeh registrácie
Pravý 1
Levý
Pravý
priestory
Pravý 2
časové usporiadanie konferencie
Pravý
technické vybavenie
Pravý 3
program konferencie / výber tém
Pravý
kvalita vystúpení celkovo
Pravý
výstavy
Pravý
občerstvenie
Pravý

6 Vaše komentáre a poznámky k predchádzajúcemu hodnoteniu

Ostáva 1500 znakov

7 Navštívili by ste aj budúcoročnú konferenciu?
Povinná odpoveď

8 Čo by ste odporúčali organizačnému výboru budúceho ročníka konferencie?

Ostáva 250 znakov