Aktywność rekreacyjna dzieci z niepełnosprawnością

Nazywam się Bartosz Gutkowski, jestem studentem III roku na kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uprzejmie proszę Państwa o wypełnienie ankiety, która będzie wykorzystana w badaniach potrzebnych mi do napisania pracy licencjackiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Zapewniam, iż informacje w niej zawarte zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach badawczych.

Jaki rodzaj niepełnosprawności dotyczy Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana dziecko uprawia jakąś formę rekreacji ruchowej ?
Wymagana odpowiedź

Jeśli w drugim pytaniu zaznaczył Pan/Pani odpowiedź tak, to jakie ?

Jak często Pani/Pana dziecko uczestniczy w wybranej rekreacji ruchowej ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Z czyjej pomocy Pani/Pana dziecko korzysta podczas uczestnictwa w rekreacji ruchowej?
Wymagana odpowiedź

Jakie według Pani/Pana są najczęściej spotykane w Polsce bariery utrudniające Państwa dzieciom uprawianie sportu?
Wymagana odpowiedź

Czy gdyby bariery te zostały zlikwidowane Pani/Pana dziecko częściej uprawiało by rekreację ruchową ?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani/Pan, że uczestnictwo w różnych formach rekreacji wpływa pozytywnie na samopoczucie oraz samoocenę Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana dziecko korzysta z jakichkolwiek form dofinansowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych bądź też z pomocy fundacji zajmujących się problemami tych osób?
Wymagana odpowiedź

Płeć dziecka
Wymagana odpowiedź

Do której klasy uczęszcza dziecko ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Wykształcenie rodziców

Mama
Tata
podstawowe/gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe

Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuacje materialną?
Wymagana odpowiedź