Dotazník pre obyvateľov regiónu Horný Liptov

Vážení obyvatelia regiónu Horný Liptov, 

Miestna akčná skupina (MAS) Horný Liptov sa bude opätovne uchádzať o získanie finančných prostriedkov z EU na rozvoj regiónu. Podmienkou pre získanie podpory je vypracovanie dokumentu rozvojovej stratégie. V súvislosti s jeho prípravou si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, vďaka ktorému spoznáme Vaše názory, pozitíva a negatíva oblastí, v ktorých žijete. Vaše názory nám pomôžu pri plánovaní projektov a aktivít na najbližších 7 rokov. 

Dotazník je anonymný, v prípade, že máte záujem zapojiť sa do prípravy rozvojovej stratégie, kontaktujte nás na info@hornyliptov.sk.  

Ďakujeme za spoluprácu. 

Kancelária MAS Horný Liptov 

Vyberte obec z územia MAS Horný Liptov, ktorej sa Vaše hodnotenie dotýka.

Ostáva 100 znakov

Pohlavie

Vek

Aké je Vaše postavenie na trhu práce?

Na čo ste vo Vašej obci/meste hrdí?

Ostáva 1500 znakov

Napíšte, ako ste spokojní so životom vo Vašej obci/meste.

Ostáva 1500 znakov

Napíšte, čo sa za posledných 7 rokov zmenilo vo Vašej obci/meste k lepšiemu.

Ostáva 1500 znakov

Napíšte, čo sa za posledných 7 rokov zmenilo vo Vašej obci/meste k horšiemu.

Ostáva 1500 znakov

S čím nie ste vo Vašej obci spokojní, čo Vám chýba?

Ostáva 1500 znakov

Poznáte činnosť a aktivity Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov?

Ostáva 1500 znakov