Problematika výživy u celiaků

Dobrý den,

Jmenuji se Renata Dušková, jsem studentkou 3.ročníku Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami. Tento dotazník je součástí bakalářské práce na téma „Problematika výživy u pacientů s celiakií, diagnostika a režimová opatření“. Tímto si Vás dovoluji požádat o jeho vyplnění. Dotazník je anonymní a veškeré informace slouží pouze k výzkumným účelům. Odpovězte prosím na všechny uvedené otázky.

Předem Vám děkuji za strávený čas nad dotazníkem.

1 Jste?
Povinná odpověď

2 Kterého jste pohlaví ?
Povinná odpověď

3 Kolik je Vám let ?
Povinná odpověď

4 V jakém věku Vám byla diagnostikována celiakie?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Jaké zdravotní problémy se objevovaly před zjištěním onemocnění?(možno více odpovědí)
Povinná odpověď

6 Na podkladě kterých vyšetření Vám byla stanovena diagnoza celiakie?
Povinná odpověď

7 Dodržujete bezlepkovou dietu?
Povinná odpověď

8 Vyrovnali jste se s bezlepkovou dietou?
Povinná odpověď

9 Došlo při dodržování bezlepkové diety u Vás ke změně zdravotního stavu?
Povinná odpověď

10 Docházíte na pravidelné kontroly do gastroenterologické ambulance?
Povinná odpověď

11 Proběhlo u Vás sezení s edukační sestrou a poučení o bezlepkové dietě?
Povinná odpověď

12 Získal/a jste dostatek informací?
Povinná odpověď

13 Odkud získáváte informace o bezlepkové dietě? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

14 Považujete dodržování bezlepkové diety za náročné?
Povinná odpověď

15 V jakém ohledu Vás toto onemocnění nejvíce omezuje, zatěžuje? (možno označit více informací)
Povinná odpověď

16 Jak jste reagoval/a na sdělení diagnozy celiakie?
Povinná odpověď

17 Změnilo se stravování celé Vaší rodiny po diagnostice celiakie?
Povinná odpověď

18 Kolik peněz měsíčně investujete do nákupu bezlepkových potravin?
Povinná odpověď

19 Je ve Vašem městě dostupnost bezlepkových potravin dostatečná?
Povinná odpověď

20 Kolik obyvatel má Vaše město?
Povinná odpověď

21 Kde nakupujete bezlepkové potraviny?
Povinná odpověď

22 U jaké zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?
Povinná odpověď

23 Využíváte příspěvky zdravotní pojišťovny na celiakii?
Povinná odpověď

24 Žádali jste o příspěvek na péči I.stupně ?
Povinná odpověď

25 Byl Vám příspěvek na péči přiznán ?
Povinná odpověď

26 Je možnost bezlepkového stravování ve Vašem městě?
Povinná odpověď

27 Poskytuje školní jídelna pro Vaše dítě dietní bezlepkovou stravu?
Povinná odpověď

28 Žádal/a jste (vedoucí školní jídelny, vedení školy), aby stravu začali poskytovat?
Povinná odpověď

29 Vyhověli Vám s požadavkem přípravy bezlepkového jídla ve Vaší školní jídelně?
Povinná odpověď

30 Umožňuje stravovací provoz ve Vašem zaměstnání bezlepkovou stravu?
Povinná odpověď

31 Pokud není možnost stravování, jakým způsobem si zajišťujete / Vám zajišťují rodiče bezlepkovou stravu (ve škole, v zaměstnání)?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

32 Chtěl/a by jste, aby poskytovaní bezlepkové stravy bylo na základě zákona povinné ve všech stravovacích provozech (mateřské školy,školní jídelny, zaměstnanecké jídelny)
Povinná odpověď

33 Při pobytu na školních výletech, školách v přírodě, dovolené, volnočasových aktivitách je možnost zajištění bezlepkové stravy?
Povinná odpověď