Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Využití pohádky k rozvíjení komunikačních dovedností dětí předškolního věku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení rodiče,

jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku určeného pro rodiče dětí předškolního věku. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou využity pro mou bakalářskou práci. Jeho vyplňování by nemělo zabrat více než pět minut. 

Uveďte, z jakého kraje pocházíte:
Povinná odpověď

Uveďte věk Vašeho dítěte:
Povinná odpověď

Myslíte si, že pohádky hrají důležitou roli v rozvoji komunikace dětí?
Povinná odpověď

Má Vaše dítě spontánní zájem o pohádku?
Povinná odpověď

Jednoznačně ano
Jednoznačně ne

Seznamujete své dítě s pohádkou v jakékoliv formě?
Povinná odpověď

Jak často zprostředkováváte dítěti následující formy pohádky?
Povinná odpověď

Denně
Alespoň jednou týdně
Alespoň jednou za měsíc
Méně než jednou za měsíc
Vůbec
Ústní (vyprávěná)
Literární (předčítaná)
Audiovizuální
Audio nahrávka

Myslíte si, že pohádky s morálním ponaučením jsou pro děti dobrým příkladem při rozpoznávání mezilidských vztahů?
Povinná odpověď

Jednoznačně ano
Jednoznačně ne

Využili jste někdy názornosti morálního ponaučení v pohádkách ve výchově svého dítěte?
Povinná odpověď

Jestliže ano, v jakých souvislostech?
Povinná odpověď

Využíváte ve svém městě/obci knihovnu a akcí, které pořádá pro předškoláky?
Povinná odpověď

Navštěvujete se svým dítětem divadelní představení pro ně určená?
Povinná odpověď

Máte doma dětské knihy a encyklopedie, které využíváte při trávení volného času s dítětem?
Povinná odpověď

Ke kterým technologickým vynálezům má Vaše dítě denně přístup?
Povinná odpověď

Jak často u vás probíhají následující aktivity při ukládání dítěte ke spánku?
Povinná odpověď

Odpovědi řaďte od nejčastější po nejméně častou.

  • 1. Předčítání z knihy
  • 2. Vyprávění vlastními slovy
  • 3. Pouštění zvukové nahrávky
  • 4. Pouštění audiovizuální nahrávky
  • 5.
Zbývá 100 znaků

Má vaše dítě nějakou poruchu komunikační schopnosti?
Povinná odpověď

Jestliže ano, o jakou poruchu/poruchy komunikačních schopností se jedná?
Povinná odpověď

Má Vaše dítě v současnosti v oblibě nějakou konkrétní pohádku, ať již literární či audiovizuální? Jestliže ano, uveďte prosím její název (případně autora):

Zbývá 250 znaků