LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Cultureel Centrum Rotterdam

Enquête beëindigd.

De islamitische gemeenschap groeit en ontwikkelt zich gestaag, en daarmee ook de behoefte aan maatschappelijk ondersteunende voorzieningen.

Om de moskeeën te ondersteunen en om de eenheid en samenwerking in onze gemeenschap te bevorderen kunnen maatschappelijk ondersteunende activiteiten een nuttige aanvulling zijn. Voor moslims en niet-moslims.

Bij maatschappelijk ondersteunende activiteiten kunt u denken aan bijvoorbeeld:

- Juridische ondersteuning

- Sportactiviteiten

- Islamitische jeugdzorg en pleegzorg

- Opvoedondersteuning

- Ouderenzorg

- Medische faciliteiten

- Voor / naschoolse opvang

- Huiswerkbegeleiding en weekendschool

Het nieuwe Culturele Centrum aan de Sikkelstraat kan in deze behoefte voorzien.

Heeft de Islamitische gemeenschap recht op het nieuwe Culturele Centrum in Rotterdam?
Vereist antwoord

Voorziet het nieuwe Culturele Centrum in een behoefte?
Vereist antwoord