Knihovna U Mokřinky Mokré - průzkum spokojenosti čtenářů a návštěvníků knihovny

Dobrý den, vážení čtenáři a návštěvníci,

připravili jsme pro Vás malý dotazník, abychom zjistili, jak jste v naší knihovně spokojeni a co bychom pro Vás mohli ještě do budoucna vylepšit. Dotazník je zcela anonymní.

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Děkujeme.

Jak často navštěvujete prostory knihovny?
Povinná odpověď

Jak často využíváte webovou stránku knihovny?
Povinná odpověď

Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?
Povinná odpověď

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Výpůjční služby
Přístup k internetu
Kulturní akce - výstavy
Kulturní akce - přednášky
Kulturní akce - soutěže
Výtvarné a hrací zázemí pro děti
Čajovna pro seniory
Setkání seniorů
Výstavy kroniky obce

Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a s místní dostupností knihovny?
Povinná odpověď

Najdete na internetových stránkách knihovny bez problémů vždy to, co hledáte?
Povinná odpověď

Jste spokojen/a s prostory knihovny?
Povinná odpověď

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?
Povinná odpověď

určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani n
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpově
Paní knihovnice je vstřícná
Paní knihovnice má dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohla odpovídat na dotazy čtenářů a návštěvníků
Paní knihovnice sežene vše, oč ji požádám

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

Jste:
Povinná odpověď

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jste:
Povinná odpověď

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny (internetové stránky, místní dostupnost knihovny, zaměstnanci, prostory knihovny, knihovní fond, provozní doba atd.)? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků