Hipoterapia w autyzmie- ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo, 

Nazywam się Magdalena Szaniawska. Jestem studentką Fizjoterapii w Wyższej Szkole- Społeczno- Przyrodniczej w Lublinie i prowadzę badania do pracy magisterskiej pt. "Wykorzystanie hipoterapii jako jednej z form terapii wspomagającej leczenie dzieci z autyzmem.”. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie celom badawczym. Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety i z góry dziękuję za poświęcony czas. 

1 Data wypełnienia ankiety
Wymagana odpowiedź

2 Płeć dziecka
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

3 Wiek dziecka
Wymagana odpowiedź

Proszę wybrać wartość

Pozostało 20 znaków

4 Miejsce zamieszkania dziecka
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

5 Wykształcenie rodziców/opiekunów
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

6 Wiek rodzica/opiekuna
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

7 Rodzaj schorzenia
Wymagana odpowiedź

Można wybrać kilka opcji

8 Czy występują u dziecka inne choroby współistniejące? Jakie?
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

9 W jakim wieku zostało zdiagnozowane schorzenie?
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

10 W jaki sposób dowiedzieliście się Państwo o zajęciach z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać kilka opcji

11 Dlaczego wybraliście Państwo hipoterapię jako formę rehabilitacji?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać kilka opcji

12 W jakim wieku dziecko rozpoczęło hipoterapię?
Wymagana odpowiedź

Proszę wpisać odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

13 Czy terapia jest dofinansowana przez jakąś organizację, np. NFZ lub inną organizację?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

14 Czy istnieją jakieś bariery utrudniające Państwa dziecku korzystanie z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję w wierszu

Brak wpływu
Obojętnie
Mały wpływ
Umiarkowany wpływ
Duży wpływ
Brak ośrodków hipoterapeutycznych
Odległość od ośrodka hipoterapeutycznego
Bariera finansowa
Zły stan zdrowia dziecka
Brak wiedzy o leczeniu za pomocą hipoterapii
Brak wolnego czasu
Niechęć dziecka do terapii
Strach przed koniem

15 Od jak dawna Państwa dziecko korzysta z zajęć hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

16 Jak często Państwa dziecko uczęszcza na zajęcia z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

17 Jak długo trwają pojedyncze zajęcia z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

18 W jakiej formie dziecko korzysta z zajęć hipoterapeutycznych?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać kilka opcji

19 Jak dziecko zareagowało na kontakt z koniem i w jakim stopniu?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję w wierszu

Wcale
W małym stopniu
W umiarkowanym stopniu
W dużym stopniu
W największym stopniu
Agresją
Apatią
Euforią
Lękiem
Niecierpliwością
Obojętnością
Radością
Płaczem
Zainteresowaniem

20 Czy Państwa dziecko uczestniczy w przygotowaniach konia do jazdy?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

21 Które z czynności sprawiają dziecku największą radość?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję w wierszu

Wcale
W małym stopniu
W umiarkowanym stopniu
W dużym stopniu
W najwiekszym stopniu
Karmienie konia
Czyszczenie konia
Głaskanie konia
Przygotowanie konia do jazdy
Ćwiczenia na koniu
Sama jazda

22 Jak zachowuje się dziecko podczas hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

23 W jakim czasie zauważyliście Państwo poprawę stanu zdrowia dziecka po zajęciach z hipoterapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

24 Czy widzą Państwo pozytywne efekty terapii?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

25 W której ze sfer u dziecka nastąpiła istotna zmiana?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję

26 W jakim stopniu hipoterapia wpłynęła na kondycję psycho- fizyczną dziecka?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję w wierszu

Wcale
W małym stopniu
W umiarkowanym stopniu
W dużym stopniu
W największym stopniu
Poprawa równowagi
Pionizacja kręgosłupa
Poprawa umiejętności komunikacji i nawiązywania kontaktów
Poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej
Szybszy rozwój mowy
Wzrost siły mięśni
Poprawa napięcia mięśniowego
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
Wzrost pewności siebie
Poprawa koncentracji
Zmniejszenie agresji
Zmniejszenie nadpobudliwości
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności
Poprawa jakości życia rodzinnego
Wzrosła chęć do próbowania nowych zadań

27 Czy uważacie Państwo, że hipoterapia w porównaniu z innymi terapiami jest bardziej skuteczna?
Wymagana odpowiedź

Można wybrać jedną opcję