Dotazník pro učitele mateřských škol

Dobrý den,

jmenuji se Vendula Bartoňková a jsem studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy. Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole“. Touto cestou Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který Vám zabere pár minut. Dotazník je anonymní a získané informace využiji pouze pro účely své bakalářské práce.

Prosím, nezapomeňte na konci dotazníku kliknout na tlačítko Submit survey, tím se dotazník odešle. Případně tlačítko Odeslat dotazník.

Předem děkuji za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi.

Jakého jste pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Kolik let učíte v mateřské škole?
Povinná odpověď

Kde pracujete v mateřské škole?
Povinná odpověď

Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání v pedagogickém oboru (pro mateřskou školu)?
Povinná odpověď

Máte rádi svou práci?
Povinná odpověď

Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami?
Povinná odpověď

Absolvoval/a jste nějaký kurz, přednášku, seminář či jinou vzdělávací akci zaměřenou na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb?
Povinná odpověď

Jste ochotna (dále) se vzdělávat v této problematice?
Povinná odpověď

Vadilo by Vám učit ve třídě, kde je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?
Povinná odpověď

Souhlasíte s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných mateřských škol? Uveďte důvod.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaké vidíte výhody integrace? Např. z pohledu učitele, integrovaného dítěte, ostatních dětí ve třídě.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaké vidíte nevýhody integrace? Např. z pohledu učitele, integrovaného dítěte, ostatních dětí ve třídě.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

V případě, že máte ve své třídě integrované dítě, odpovězte, prosím, na následující otázky.

Máte ve třídě více než jedno integrované dítě?

Bude mít některé z těchto integrovaných dětí odklad školní docházky?

Máte ve třídě snížený počet dětí?

V jakém důsledku má/mají integrované dítě/děti ve vaší třídě speciální vzdělávací potřeby?

Věnujete více času přípravě, když máte ve třídě integrované dítě, než kdyby ve třídě takové dítě nebylo?

Máte nějaké problémy s přípravou na výuku? (Např. nedostatek informací, dvojí příprava, absolvování kurzů, málo pomůcek, …)

Máte k dispozici asistenta?

Spolupracuje s Vámi rodina integrovaného dítěte?

Spolupracujete s dalšími odborníky?

Myslíte si, že se integrované dítě cítí mezi ostatními dětmi dobře?

Přijímají ostatní děti integrované dítě mezi sebe?

Myslíte si, že vadí rodičům ostatních dětí přítomnost integrovaného dítěte ve třídě?

Má integrace nějaký přínos pro Vás?

Zbývá 1500 znaků