Mentálna anorexia a obezita

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Je to pre mňa dôležité, kvôli práci do školy a budem veľmi rada, ak mi touto formou pomôžete. Ďakujem. :)

Hodnota BMI, ktorou je definovaná obezita je:
Povinná odpoveď

Následkom mentálnej anorexie môže byť:
Povinná odpoveď

Trpí niekto vo Vašom okolí mentálnou anorexiou?
Povinná odpoveď

Trpí niekto vo Vašom okolí obezitou?
Povinná odpoveď

Viete, že tieto choroby môžu viesť k smrti?
Povinná odpoveď

Viete, že mentálna anorexia ja obezita sú preventabilné (dá sa im predísť)?
Povinná odpoveď

Čo by ste robili, keby ste mali podozrenie, že Vám blízky človek trpí mentálnou anorexiou?
Povinná odpoveď

Čo by ste robili, keby ste mali podozrenie, že Vám blízky človek trpí obezitou?
Povinná odpoveď