Dotazník spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vážení klienti, 

věnujte prosím několik minut vašeho času vyplnění tohoto dotazníku, čímž můžete přispět ke zkvalitnění námi poskytované péče a služeb.

1 Na jakém oddělení jste byl/a hospitalizován/a

2 Kolik je Vám let?

3 Působilo na Vás prostředí přijímací kanceláře příjemně?

4 Jak probíhal Váš příjem na oddělení?

5 Rozuměl/a jste informacím, které Vám podával personál (lékaři i sestry)?

6 Měl/a jste důvěru k lékaři?

7 Měl/a jste důvěru k ošetřovatelskému personálu?

8 Bylo respektováno Vaše soukromí a intimita?

9 Byl personál v dosahu, když jste potřeboval/a pomoc?

10 Byl/a jste spokojen/a s úklidem a čistotou oddělení?

11 Byl/a jste spokojen/a se stravou?

12 Byl/a jste spokojen/a s vybavením oddělení

13 Byl/a jste spokojen/a s poskytovanou péčí a službami?

14 Jakou známkou byste ohodnotil/a pobyt v našem zařízení (známkování od 1 do 5 jako ve škole)

1
2
3
4
5
známka

15 Zde je prostor pro vaše názory a připomínky, za které budeme velmi vděční

Zbývá 1500 znaků