Dotazník pro neziskové a příspěvkové organizace v regionu MAS Lašsko

Dobrý den,

rádi bychom Vás oslovili s dotazníkem, který zjišťuje názory a potřeby neziskových a příspěvkových organizací v regionu MAS Lašsko. Tento subjekt vznikl za účelem podpory místního rozvoje se zapojením místních organizací, občanů a podnikatelů. Součástí činnosti je získávání finanční podpory z fondů EU i z dalších zdrojů.

Vaše odpovědi nám pomohou při přípravě rozvojové strategie pro období 2014-2020. Tento dokument je podmínkou pro získávání dotací na vybrané aktivity a sebrané informace nám pomohou uchopit situaci v regionu a zohlednit záměry a potřeby neziskového sektoru. Výsledný dokument tak může usnadnit čerpání dotací EU pro Vaše účely.

Děkujeme za Váš čas!

1 Název
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Kontakt
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

3 Místo působení
Povinná odpověď

4 Právní forma
Povinná odpověď

5 Jaký je územní dosah Vaší činnosti?
Povinná odpověď

6 V jaké oblasti působíte? (zaškrtněte max. 3 možnosti)
Povinná odpověď

7 Jaká je Vaše cílová skupina?
Povinná odpověď

8 Kolik máte zaměstnanců?
Povinná odpověď

9 Jsou do Vaší činnosti zapojení
Povinná odpověď

10 Pokud ne, uvítali byste zapojení dobrovolníků do budoucna?
Povinná odpověď

11 Jaké je Vaše zázemí?
Povinná odpověď

12 Jak jste spokojeni s místní správou? (hodnotit jako ve škole)
Povinná odpověď

podpora činnosti místních organizací
Pravý 1
propagace obce a lokálních aktivit
Pravý 2
informace o záměrech obce
Pravý 3
vzdělávací kurzy
Pravý

13 Jaké vývojové tendence očekáváte zhruba do roku 2020?
Povinná odpověď

14 Pokud předpokládáte investice, specifikujte prosím, o jaký typ aktivity se bude jednat

15 Čerpali jste někdy v minulosti dotace nebo granty?
Povinná odpověď

16 Pokud ano, jaké?

17 O jaké investice se jednalo?
Povinná odpověď

18 Chystáte se o dotace žádat v následujícím programovém období (do roku 2020)?
Povinná odpověď

19 O jaký typ investice půjde? Budeme rádi, pokud níže vypíšete jednotlivé záměry. Nemusí se o jednat o projekty blížící se realizaci, ale i pouhé nápady, kam chcete směřovat.
Povinná odpověď

20 Prosím, přibližte nám zde jednotlivé záměry a nápady, nad jejichž realizací uvažujete:

Zbývá 1500 znaků

21 Zde je prostor pro Vaše další poznámky, podněty a nápady, které by mohly zlepšit veřejné prostředí v obci a pomoci Vaší činnosti.

Zbývá 1500 znaků