Průzkum zájmu o ambulantní odlehčovací služby denní péče pro osoby vyžadující dohled či péči

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, kterým bychom rádi zjistili Vaši představu o využití nově zaváděné sociální služby: ambulantní odlehčovací služby pro seniory a osoby s hendikepem („školka").

Jedná se o možnost v denní době umístit osobu, která potřebuje zvýšený dohled a péči, v prostorách Domu Ludmila ve Veselé u Mnichova Hradiště.

Služba bude realizována v době od 7 do 19 hodin.

Klienta je možno dovézt rodinou nebo zajistit odvoz.

Ceny za služby jsou dle prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb o sociálních službách.

Odlehčovací služby

Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí: a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

b) za úkon: - 170 Kč denně za celodenní stravu - 75 Kč za oběd,

*Pozn. výše uvedená cena 130,-Kč/hod. se vztahuje na tyto úkony: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo na vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru) - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC) - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob) - sociálně terapeutické činnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)

Dále můžeme zajistit fakultativní služby spojené s péčí o svěřenou osobu – např. doprovody k lékaři, na úřady, pedikúra, kadeřnice, a.j.

Mám zájem o umístění sebe / své osoby blízké v ambulantním zařízení denní odlehčovací péče?
Povinná odpověď

Jsem/osoba blízká je:
Povinná odpověď

Kolik je Vám/osobě blízké let: (týká se osoby, která bude využívat službu):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jste /vaše osoba blízká (týká se osoby, která bude službu využívat) :
Povinná odpověď

5.Odlehčovací služby bych využila pro sebe/osobu blízkou :
Povinná odpověď

Napište, prosím, odkud jste:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Uvítali byste možnost svozu:
Povinná odpověď

Místo pro Vaše návrhy, připomínky, postřehy (v případě, že chcete, abychom vás kontaktovali v souvislosti s novou sociální službou, uveďte kontaktní údaje).
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas a vyplnění našeho dotazníku.

MALYRA, s.r.o., Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

IČ: 29130140 , WWW.MALYRA.CZ, E: dum.ludmila@malyra.cz, T: 734 412 494