Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Postoje rodičů k občanské společnosti a inkluzivnímu vzdělávání

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená maminko, vážený tatínku,

obracím se na Vás s velikou prosbou. Jsem studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a v rámci své diplomové práce dělám výzkum na téma inkluzivního vzdělávání a zapojení do občanské společnosti, cílovou skupinou, na kterou se zaměřuji, jsou rodiče. Zajímají mě jednak důvody výběru školy a také rozhodování při přechodu na druhý stupeň, jestli dítě zůstane na stejné ZŠ, nebo přejde na jinou školu a proč. Druhou rovinou výzkumu je oblast hodnot, jaké hodnoty rodiče v životě uznávají a zda se tyto hodnoty propojují také se vzděláváním, například právě s výběrem školy.

Moc Vás prosím o spolupráci – vyplnění níže uvedených otázek. Prosím o co nejpodrobnější a nejkonkrétnější odpovědi.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailu martinaheryserova@gmail.com nebo na telefonním čísle 736222584.

Předem Vám děkuji za spolupráci,

Martina Heryšerová

Na základě čeho jste vybírali školu pro své dítě?

Zbývá 1500 znaků

Jak jste řešili přestup na druhý stupeň? Pokračuje Vaše dítě na stejné škole? Přešlo na jinou školu? Jaké faktory byly při rozhodování důležité?

Zbývá 1500 znaků

Co vnímáte jako důležité/základní, aby se dítě ve škole naučilo?

Zbývá 1500 znaků

Má, podle Vás, vzdělávání ještě jiné funkce? Jaké? Jak se projevují? Můžete uvést konkrétní příklad?

Zbývá 1500 znaků

Jaká je skladba dětí ve třídě? Jaké je, z Vašeho pohledu, prostředí třídy, kam chodí Vaše dítě?

Zbývá 1500 znaků

Máte pocit, že je aspekt inkluze důležitý pro přítomnost Vašeho dítěte ve třídě?

Zbývá 1500 znaků

Jaké jsou vztahy dětí ve třídě z Vaší perspektivy?

Zbývá 1500 znaků

Mají tyto vztahy vliv na Vaše dítě? Pokud ano, jaký? Může uvést konkrétní příklad?

Zbývá 1500 znaků

Máte Vy sám/sama zkušenost, která se Vám pojí s tématem inkluze?

Zbývá 1500 znaků

Zažil/a jste Vy sám/a heterogenní skupinu či naopak skupinu nebo prostředí, do kterého jste se nějakým způsobem musel/a začlenit? oO jakou skupinu šlo? oJak jste to ze svého pohledu vnímal/a? Co to pro Vás znamenalo? oCo na tom bylo nejlehčí? A co naopak nejtěžší? Můžete uvést konkrétní příklad?

Zbývá 1500 znaků

Jaké hodnoty jsou pro Vás v životě důležité?

Zbývá 1500 znaků

Jak vnímáte inkluzivní vzdělávání?

Zbývá 1500 znaků