Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Využití Bazální stimulace v mateřských a základních školách speciálních

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jsem studentkou Masarykovy univerzity, obor Speciální pedagogika pro učitele a realizuji výzkumné šetření, jehož cílem je zmapovat, jak je koncept Bazální stimulace využíván pedagogickými pracovníky v mateřských a základních školách speciálních.

Dotazník je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově žáků s kombinovaným postižením.

Dotazník Vám zabere jen pár minut a výsledky výzkumu Vám pak po vyhodnocení ráda poskytnu. Dotazník je anonymní.

Děkuji za Vaši pomoc a čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku. Této pomoci si velmi vážím.

  Bc. Petra Bezděková

1. Pracujete podle konceptu Bazální stimulace?
Povinná odpověď

2. Kde jste se o konceptu Bazální stimulace dozvěděla/dozvěděl?
Povinná odpověď

3. Jaké byly Vaše důvody zájmu o Bazální stimulaci?
Povinná odpověď

4. Kde hledáte informace o Bazální stimulaci?
Povinná odpověď

5. Považujete Vaše znalosti v oblasti Bazální stimulace za dostačující?
Povinná odpověď

6. Aplikujete Bazální stimulaci nebo prvky Bazální stimulace u všech žáků?
Povinná odpověď

7. Jak často provádíte Bazální stimulaci u žáků?
Povinná odpověď

8. Kde provádíte Bazální stimulaci?
Povinná odpověď

9. Máte na Vaší škole zřízenou místnost určenou k relaxaci a odpočinku?
Povinná odpověď

10. Považujete koncept Bazální stimulace jako přínosný pro výuku?
Povinná odpověď

11. Konkrétně jaké prvky Bazální stimulace využíváte nejvíce?
Povinná odpověď

12. Konkrétně jaké prvky Bazální stimulace NEvyužíváte? ( pokud využíváte všechny prvky, prosím tuto otázku přeskočte a přesuňte se k otázce číslo 14)

13. Jaké důvody Vás vedou k nevyužití těchto prvků:

14. Jaké techniky somatické stimulace využíváte nejvíce?
Povinná odpověď

15. Jaké pomůcky při Bazální stimulaci využíváte?
Povinná odpověď

16. Je Bazální stimulace začleněna do Vašeho ŠVP?
Povinná odpověď

17. Myslíte si, že Bazální stimulace je součástí:
Povinná odpověď

18. Zaznamenáváte si informace týkající se Bazální stimulace dítěte? (př. do plánů osobního rozvoje, do individuálního vzdělávacího plánu)
Povinná odpověď

19. Mají rodiče informace o konceptu Bazální stimulace?
Povinná odpověď

20. Spolupracují s Vámi rodiče v rámci konceptu Bazální stimulace?
Povinná odpověď

21. Využívají rodiče koncept Bazální stimulace i v domácím prostředí dítěte?
Povinná odpověď

22. Komunikujete i s jinými odborníky a institucemi v rámci Bazální stimulace?
Povinná odpověď

23. Jsem:
Povinná odpověď

24. Mé dosažené vzdělání:
Povinná odpověď

25. Má vykonávaná funkce na pracovišti je:
Povinná odpověď

26. Jakým kurzem Bazální stimulace jste doposud prošel/prošla? ( pokud můžete zaškrtněte i více odpovědí)
Povinná odpověď

27. Zde máte prostor pro vyjádření Vašich připomínek, poznámek, návrhů atd.:

Pokud by Vás zajímaly výsledky mého výzkumného šetření, můžete mne kontaktovat na emailovou adresu P.Bezda@seznam.cz

Zbývá 1500 znaků