Ocena efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem

Szanowni Państwo,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ankieta pozwoli na nam na ocenę pierwszych efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD Wszyscy Razem

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko". Jak oceniasz funkcjonowanie biura obszaru LGD Wszyscy Razem zapewniającego obsługę mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

0/5

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko". Jak oceniasz harmonogram naboru wniosków?
Wymagana odpowiedź

0/5

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko". Jak oceniasz dostęp informacji na stronie internetowej LGD (czy zamieszczone informacje są przydatne dla beneficjentów)?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jakie dodatkowe działania preferuje Pan/Pani w Planie Komunikacji (spotkania, szkolenia, prezentacje, broszury itp.)?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA. Mieszkam lub pracuję w gminie członkowskiej LGD
Wymagana odpowiedź