Slovenská menšina v Maďarsku

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pohlavie
Povinná odpověď

Vek
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Napíšte oblasť v Maďarsku, kde žijete
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Napíšte 3 zaujímavé veci o oblasti, kde žijete:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Žijete Vy alebo Vaša rodina v Maďarsku už po generácie alebo ste sa sem prisťahoval / a?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Aký bol dôvod presunu?

Zbývá 250 znaků

V akom rodinnom kruhu tu žijete, prípadne s kým iným
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Čo pre Vás bolo najťažšie prekonať v novom prostredí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Ako všeobecne pozeráte na maďarskú majoritu? Máte s ňou nejaké problémy?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Akým jazykom hovoríte? Má na Váš materinský jazyk vplyv maďarčina? Prípadne uveďte príklad:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Ako sa dorozumievajú s maďarskou majoritou? Učíte sa po maďarsky?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Cítite sa viac Slovákmi alebo Maďarmi?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Držíte si stále svoje slovenské tradície a zvyky? Aké?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Prevzali ste nejaké tradície alebo zvyky z maďarskej kultúry, prípadne ovplyvnili maďarské zvyky Vaše slovenské?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Aké je Vaše tradičné jedlo? Zmenilo sa od doby, kedy ste sa presťahoval / a do Maďarska?

Zbývá 250 znaků

Čítajte slovenské denníky a sledujete slovenskú televíziu alebo počúvate slovenské rádio? Alebo skôr uprednostňujete maďarské vysielanie?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků