UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Plan odnowy miejscowości Lubieszów na lata 2016 - 2023

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełniania ankiety.

Wójt Gminy Bierawa oraz Sołtys sołectwa Lubieszów zapraszają Mieszkańców Lubieszowa do udziału w BADANIU ANKIETOWYM będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Lubieszów na lata 2016-2023.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości Lubieszów na lata 2016-2023 zapraszamy Mieszkańców sołectwa, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Sołectwa Lubieszów do udziału w badaniu ankietowym. Plan Odnowy Miejscowości Lubieszów to ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa, dlatego zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwi korzystanie z Funduszy Unijnych PROW 2014-2020.

Celem poniższej ankiety jest wsparcie procesu opracowywania diagnozy społeczno-gospodarczej sołectwa Lubieszów, poprzez zweryfikowanie jakości życia mieszkańców oraz opinii przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na jego terenie.

Płeć - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Wiek - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
Wymagana odpowiedź

Proponuję następujące działania/zadania (kulturalne, inwestycyjne, transportowe, zdrowotne, oświatowe, opiekuńcze, itp.). Obok danego zadania proszę wskazać proponowaną datę realizacji. Zadania dotyczą sołectwa Lubieszów.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Moja wizja sołectwa Lubieszów do roku 2023:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę wymienić, jakie są Pana/Pani zdaniem silne strony miejscowości Lubieszów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę wymienić, jakie są Pana/Pani zdaniem słabe strony miejscowości Lubieszów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę wymienić, jakie są Pana/Pani zdaniem szanse dla rozwoju miejscowości Lubieszów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę wymienić, jakie są Pana/Pani zdaniem zagrożenia dla rozwoju miejscowości Lubieszów?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków