Defekty oraz dolegliwości stóp w zawodzie tancerza

Szanowni Państwo, jestem studentką kosmetologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Ankieta została opracowana, aby uzyskać informacje niezbędne do napisania pracy dyplomowej. Ankieta jest anonimowa, wszystkie otrzymane informacje będą wykorzystane jedynie w celach naukowych.

W Ankiecie zawarte są pytania, które pozwolą mi ocenić występowanie defektów stóp, bądź ich brak u osób, które uzyskały dyplom tancerza.

W ankiecie znajdują się pytania jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Ile lat uczy/uczył/a się Pan/Pani w ogólnokształcącej szkole baletowej ?
Wymagana odpowiedź

4 Staż pracy w zawodzie

5 Ile średnio godzin dziennie Pan/Pani pracuje/trenuje ?

6 Czy cierpi Pan/Pani na dolegliwości związane ze stopami ?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli udzielił Pan/Pani odpowiedzi NIE, proszę przejść do pytania nr 14

7 Na które defekty/dolegliwości stóp Pan/Pani cierpi ?

Można udzielić kilku odpowiedzi

8 Kiedy zauważył/a Pan/Pani powstanie problemu w obrębie stóp ?

9 Czy problem z dolegliwościami stóp pogłębia się wraz ze zwiększającym się stażem pracy/nauki w szkole ?

10 Czy defekty stóp, które zaznaczył/a Pan/Pani w pytaniu 8 przeszkadzają w wykonywaniu zawodu tancerza ?

11 Czy owe defekty przeszkadzają Panu/Pani w życiu codziennym ?

12 Czy defekty stóp, które Pan/Pani posiada sprawiają ból, bądź dyskomfort psychiczny ?

13 Czy korzysta Pan/Pani z usług podologa lub kosmetyczki ?
Wymagana odpowiedź

14 Jak często korzysta Pan/Pani z usług gabinetu podologicznego lub kosmetycznego ?

15 Z jakich zabiegów w obrębie stóp Pan/Pani korzystał/a ?

Można udzielić kilku odpowiedzi

16 Czy po przeprowadzeniu zabiegu kondycja stóp uległa poprawie ?