Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro rodiče dětí předškolního věku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jsem studentkou bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nyní pracuji na své bakalářské práci na téma Sexuální výchova dětí předškolního věku.

V návaznosti na bakalářskou práci je cílem dotazníku zmapovat názory a postoje rodičů vztahující se k tomuto tématu. Dotazník je určen pro rodiče, kteří mají děti ve věku od 3 do 6 let. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela anonymní a nemělo by Vám zabrat víc jak 10 minut. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy jen jednu odpověď.

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu.

1 Pohlaví:
Povinná odpověď

2 Věk:
Povinná odpověď

3 Nejvyšší dosažené vzdělání:
Povinná odpověď

4 Kolik dětí máte?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Kolik je dítěti/dětem let?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

6 Plánujete mít další děti?
Povinná odpověď

7 Máte doma knihy o lidském těle?
Povinná odpověď

8 Prohlížíte si je s dětmi?

9 7. Máte doma knihy přibližující dětem sexuální výchovu?
Povinná odpověď

10 Prohlížíte si je s dětmi?

11 Od koho máte Vy osobně nejvíce informací ze sexuální výchovy?
Povinná odpověď

12 Napište prvních pět slov, které Vás napadnou k pojmu sexuální výchova:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

13 Zeptalo se Vás dítě (ve věku 3 – 6 let) na otázku "Jak se dělají/kde se berou děti?"?
Povinná odpověď

14 Jak jste odpověděl/a?

Zbývá 1500 znaků

15 Kolik dítěti bylo?

Zbývá 250 znaků

16 Co si myslíte, že bylo hlavním podnětem k položení této otázky? (Po zodpovězení otázky přeskočte na otázku č. 18)

17 Jak byste odpověděl/a?

Zbývá 1500 znaků

18 Jak doma před dítětem nazýváte mužské a ženské pohlavní orgány?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

19 Výrok: Na otázku tříletého dítěte "Kde se berou děti?" je plně dostačující odpověď: "Dítě přinese čáp nebo vrána".
Povinná odpověď

20 Nyní Vás čeká dalších 6 výroků. U každého zvolte číslo od 1 do 5, podle toho zda s výrokem: 1 = plně souhlasíte, 2 = souhlasíte, 3 = máte nevyhraněný názor, 4 = nesouhlasíte, 5 = plně nesouhlasíte
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Odpovědím na dětské „sexuální otázky“ se vůbec nevyhýbám.
Byl/a bych rád/a, kdyby mé dítě mělo nejvíce informací týkajících se sexuální výchovy ode mne.
Byl/a bych rád/a, kdyby mému dítěti předali informace o sexuální výchově výhradně pedagogové v MŠ.
Dětem by se hned po jejich první otázce týkající se tématu sexuální výchovy měly říci pravdivé informace (k oplodnění je zapotřebí spermie a vajíčka, mužské a ženské pohlavní orgány se nazývají penis a vagína, ...).
Moji rodiče se se mnou o sexuální výchově bavili vždy otevřeně.
Chci se svým dítětem mluvit víc o sexu, než mluvili mí rodiče se mnou.

21 Mé dítě (které je ve věku 3 - 6 let):
Povinná odpověď

22 Máte-li nějaké připomínky či chcete-li se k nějaké otázce rozepsat, můžete nyní:

Zbývá 1500 znaků