Přístupy k nadaným dětem v mateřské škole

Dobrý den,

Studuji pedagogiku pro mateřské školy a pro svou bakalářskou práci jsem vytvořila tento dotazník. Účelem výzkumu, je zjistit, zda existují rozdíly v přístupech pedagogů k nadaným dětem v mateřských školách. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pohlaví
Povinná odpověď

Mateřská škola, kde pracujete je?
Povinná odpověď

Jak dlouho pracujete jako pedagog v mateřské škole?
Povinná odpověď

MŠ v níž pracujete se nachází
Povinná odpověď

Jaké je rozdělení dětí ve třídě, kde pracujete?
Povinná odpověď

Zajímáte se o problematiku nadaných dětí?
Povinná odpověď

Účastnil/a jste se kurzů/školení, které se zaměřovaly na práci s nadanými dětmi?
Povinná odpověď

Považujete za důležité vyhledávat nadané děti již v mateřské škole?
Povinná odpověď

Vyberte 3 z možností, které jsou podle Vás, charakteristické pro nadané dítě
Povinná odpověď

Pracoval/a jste osobně s nadaným dítětem v mateřské škole ?
Povinná odpověď

Pokud ano, kolik jich bylo?

Vytváří Vaše mateřská škola speciální třídy, kde jsou jen nadané děti?
Povinná odpověď

Při práci s nadaným dítětem využíváte ?

Jaké činnosti nebo prostředky nabízíte dětem?
Povinná odpověď

Vyberte ty přístupy, které skutečně využíváte při práci s dětmi
Povinná odpověď