Kulturní dotazník

Vážení spoluobčané!

jsem studentkou 4. ročníku dálkového studia Vyšší odborné školy ekonomických studií v Praze. Studijním oborem, který studuji je "Veřejná správa". Již jako žák ZŠ jsem se zajímala o kulturní dění v pražské metropoli. Láska ke kultuře a umění u mě přetrvala do současnosti. Samozřejmě, kultura velmi úzce souvisí s veřejným životem, volba tématu k absolventské práci byla pro mě velmi snadnou záležitostí. Ve své AP se snažím zmapovat současnou situaci zajištění a uspokojování kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy. Proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká spokojenosti občanů hl. m. Prahy s kulturním děním v pražské metropoli. Za podporu mého projektu moc děkuji, studentka Ivana

Které z oblastí kulturního dění v hlavním městě dáváte přednost?

Pokud jste si nezvolili z možných variant, doplňte do volného políčka oblast kultury, o kterou se zajímáte (sledování sportovních událostí, kino, filmové festivaly)..

Zbývá 250 znaků

Myslíte si, že poskytované kulturní služby ve Vámi vybrané oblasti kultury jsou na území hl. m. Prahy dostatečně zajištěny.

Navštěvujete některou z těchto kulturních organizací.

Pokud jste si nezvolili ani jednu z možných variant, doplňte do volného políčka kulturní organizaci, kterou navštěvujete (dle vlastního výběru).

Zbývá 250 znaků

Pokud některou z těchto kulturních organizací navštěvujete (viz seznam), jak se Vám líbí její současná kulturní koncepce.

Zbývá 250 znaků

Co Vás osobně nejvíce zaujalo z jimi poskytovaných kulturních služeb?

Zbývá 250 znaků

Pokud by ste měli tyto organizace ohodnotit školní klasifikační stupnicí, co by od Vás dostali za vysvědčení. 1 - výborná, 2 - chvalitebná, 3 - průměrná, 4 - mírně podprůměrná, 5 - nevyhovující, N - neklasifikuji (organizaci nenavštěvuji).

1
2
3
4
5
N
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Botanická zahrada na Slupi
Národní muzeum
Národní divadlo
Studentské divadlo DISK
Mořský svět
Valdštejnská zahrada
Výstava Giganti doby ledové

Navštěvujete regionální kulturní programy.

Navštívil(a) jste v minulém roce mezinárodní festival V. Art, v jehož rámci se konal sborový koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně.

Navštívail(a) jste koncert lovecké hudby, který se koná každý rok v listopadu v kostele sv. Petra a Pavla v Chuchelském háji.

Pokud navštěvujete jiné regionální kulturní programy, uveďte prosím do volného políčka programy, které navštěvujete.

Zbývá 250 znaků

Otázka na závěr. Z jakého zdroje jste byli o dotazníku informováni (otázka není povinná)