Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Analýza kvality života v mikroregionu Hrušovansko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jmenuji se Barbora Sečanská a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci na téma Analýza kvality života v mikroregionu Hrušovansko. Dotazník je určen obyvatelům mikroregionu Hrušovansko - tj. obcí Borotice, Božice, Břežany, Čejkovice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka, Litobratřice, Mackovice, Pravice, Šanov a Velký Karlov. 

V které z obcí mikroregionu Hrušovansko žijete?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jste spokojen s vedením Vaší obce?
Povinná odpověď

Víte o zapojení Vaší obce do mikroregionu Hrušovansko?
Povinná odpověď

Víte o spolupráci s rakouským mikroreginem Land um Laa?
Povinná odpověď

Jste dostatečně informováni o akcích, které mikroregion Hrušovansko pořádá, či se jich dokonce zúčastňujete?
Povinná odpověď

Jakým způsobem jste informováni o dění ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen s kulturním a sportovním vyžitím ve vaší obci?
Povinná odpověď

velmi spokojen
spokojen
nespokojen
nezajímá mě to
kulturní vyžití
sportovní vyžití

Je podle Vás počet akcí, pořádaných ve Vaší obci, dostačující?
Povinná odpověď

Do jakých aktivit se občané ve Vaší obci nejčastěji zapojují?
Povinná odpověď

Je podle Vás nabídka volných bytů a pozemků, k výstavbě rodinných domů, ve Vaší obci dostačující?
Povinná odpověď

Jak hodnotíte občanskou vybavenost ve Vaší obci? Zcela dostačující 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Zcela nedostačující
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
zázemí pro děti (školní a předškolní zařízení, zájmové kroužky)
sociální služby (domovy pro seniory, chráněná bydlení apod.)
zdravotnická zařízení
sportovní zařízení
dostupnost veřejné dopravy a intervaly spojení

Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Co nejvíc zhoršuje kvalitu životního prostředí ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Jak vy sami přispíváte ke zlepšování životního prostředí?
Povinná odpověď

Co považujete za největší problém ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Jak celkově hodnotíte kvalitu života ve Vaší obci?
Povinná odpověď

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků