Dotazník pro rodiče

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Věk
Povinná odpověď

3 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná odpověď

4 Uveďte pohlaví Vašeho dítěte trpícího specifickou poruchou učení
Povinná odpověď

5 Kdo pomáhá Vašemu dítěti překonat obtíže v učení?
Povinná odpověď

6 Jaká specifická porucha učení byla Vašemu dítěti diagnostikována?
Povinná odpověď

7 Jaký předmět dělá dítěti největší problém?
Povinná odpověď

8 Zvládá Vaše dítě bez obtíží osnovy ZŠ?
Povinná odpověď

9 Jakým způsobem se Vaše dítě připravuje na školní výuku?
Povinná odpověď

10 Jak byste zhodnotil / a své znalosti o specifických poruchách učení?
Povinná odpověď

11 Domníváte se, že je počítač vhodná kompenzační pomůcka pro žáky se specifickými poruchami učení?
Povinná odpověď

12 Myslíte si, že platí názor: S počítačem se dítě naučí vše snadněji?
Povinná odpověď

13 Je dle vás efektivní užívat při výuce žáků s poruchou učení moderní technologie? (počítač, interaktivní tabule…)
Povinná odpověď

14 Využíváte doma nějaké pomůcky na procvičování specifických poruch učení?
Povinná odpověď

15 Myslíte si, že prospěch Vašeho dítěte odpovídá vynaloženému úsilí?
Povinná odpověď

16 Domníváte se, že specifická porucha učení omezuje Vaše dítě při studiu?
Povinná odpověď